,,Nieuwe dienstregeling NS teleurstellend”

Deze week maakte de NS bekend dat de dienstregeling van de Kennemerlijn eind 2017 met twee IC’s wordt uitgebreid: één in de ochtendspits en één in de middagspits. Het is volgens de PvdA Castricum één van de vijf zeer beperkte uitbreidingen waartoe de NS na adviezen van de decentrale overheden en de reizigersorganisaties heeft besloten. ,,Een zeer teleurstellend resultaat, vooral voor de Noord-Hollandse gemeenten boven de lijn Amsterdam-Haarlem”, zegt fractievoorzitter Dave van Ooijen. Het roept volgens de PvdA de vraag op of de wijze waarop op dit moment de advisering richting de NS wordt voorbereid en georganiseerd niet drastisch dient te worden aangepast.

,,Vooral de invoering van zes IC’s tussen Eindhoven en Amsterdam zal vanaf december 2017 een negatieve doorwerking richting de gemeenten boven het Noordzeekanaal. Het overstappen wordt als gevolg hiervan het kind van de rekening. Zo zal het overstappen van de Sprinter Kennemerlijn op de Sprinter Zaanlijn in Uitgeest veertien minuten blijven bedragen. Het overstappen in Hoorn van de IC Hoornlijn op de Sprinter Kennemerlijn zal zestien tot achttien minuten in beslag gaan nemen en de overstap in Zaandam op de Sprinter naar Schiphol 26 minuten. Door het inzetten van het oudste IC-materieel op de Kennemerlijn zal de overstap in Haarlem richting Leiden in de ochtendspits slechts twee minuten zijn en in de avondspits vijf minuten. Normaal dient de NS uit te gaan van een overstaptijd tussen de vijf tot tien minuten.”

De meeste van de eerder in en open brief door de PvdA voorgestelde verbetervoorstellen zijn niet door de NS overgenomen. Volgens de partij zal de onregelmatige tijdligging, die het gevolg is van de zes IC’s Eindhoven-Amsterdam, leiden tot verslechtering van het overstappen en toename van de kwetsbaarheid van de dienstregeling. Van Ooijen: ,,Om de bereikbaarheid vanuit gemeenten boven de lijn Amsterdam-Haarlem structureel te verbeteren, zal volgens de PvdA de dienstregeling van de NS op een andere manier moeten worden opgebouwd. Zo zullen de door de NS gebruikte uitgangspunten en principes anders moeten worden gedefinieerd en geprioriteerd. In tegenstelling tot het opstellen van de huidige dienstregeling zal op een meer creatieve manier met de uitgangspunten en principes moeten worden omgegaan. In plaats van de nadruk te leggen waarom verbetervoorstellen niet mogelijk zijn, dient volgens de PvdA de nadruk te worden gelegd op wat er nodig is om dat wel mogelijk te maken.”

De PvdA zal op korte termijn opnieuw met een initiatiefnota komen. Daarin zal worden aangegeven op welke wijze vanaf 2018 de bereikbaarheid per spoor boven de lijn Amsterdam-Haarlem structureel kan worden verbeterd en er wordt voorgesteld om als NH-gemeenten veel meer en intensiever te gaan samenwerken richting de NS dan nu het geval is.