Nieuwe bestuursleden bij Oud-Castricum

Castricum – In het bestuur van Oud-Castricum hebben met ingang van 1 januari van dit jaar twee wisselingen plaatsgevonden. In de eerste plaats volgde Jan Frens (1949) John Hommes op als voorzitter. De in Drenthe geboren Frens bekleedde tijdens zijn werkzame leven diverse functies bij Staatsbosbeheer en was vanaf 1981 beheerder en rentmeester van PWN. Na zijn pensionering verrichtte Frens vrijwilligerswerk bij onder andere scoutinggroep Juliette Low. Ook was hij vele jaren bestuurslid van TC Bakkum.

Op dit moment is Jan Frens nog actief in de werkgroep ‘Zon’ bij CALorie Energie en maakt hij deel uit van het Platform Behoud Zanderij. De kersverse voorzitter zei in zijn nieuwjaarstoespraak tegen de vrijwilligers van Oud-Castricum: ,,Ik wil mij bezig gaan houden met het leggen van verbinding tussen de verschillende teams, zodat iedereen weet wat er speelt. Ook wil ik proberen Oud-Castricum aantrekkelijker te maken voor de jeugd. Daarnaast vind ik het meer naar buiten treden en contact onderhouden met de andere erfgoedstichtingen binnen de gemeente belangrijk.’’ De tweede bestuurswisseling betreft de functie van penningmeester. Maarten Geerdes (1951) nam het stokje over van Rick Buijsingh.

Op de foto:
John Hommes (links) overhandigt de sleutel van De Duynkant aan Jan Frens. (Foto: aangeleverd)