Nieuwe bestuurder voor Forte Kinderopvang

Castricum – Vanaf februari heeft Forte Kinderopvang een nieuwe directeur/bestuurder. Arthur de Flart, die al bekend is binnen de organisatie als financieel manager en lid van het managementteam, start dan als nieuwe bestuurder. Hij volgt hiermee huidig bestuurder Esther Zijl op. Zij verlaat de organisatie om zich te richten op een nieuwe uitdaging.

Arthur is sinds 2018 werkzaam bij Forte. Hij kent Forte, haar medewerkers, klanten en werkwijzen al goed. Arthur heeft als manager inmiddels al zo’n zes jaar ervaring binnen de kinderopvangbranche. Arthur: ,,De komende jaren zijn er mooie en interessante uitdagingen, zoals de door de politiek voorgenomen nieuwe inrichting en financiering van de kinderopvang en daarnaast het vorm en inhoud geven aan de Meerjarenstrategie van Forte. Op kortere termijn zal mijn aandacht vooral uitgaan naar het boeien en binden van medewerkers, versterking van de marktpositie en innovatie, waaronder een nieuw en innovatief pedagogisch beleid. Ik heb veel zin in deze mooie uitdagingen!’’

Esther Zijl verlaat na ruim tien jaar Forte Kinderopvang. Als directeur/bestuurder was zij verantwoordelijk voor de groei die Forte de afgelopen tien jaar heeft doorgemaakt. Bovendien was ze de grondlegger van een aantal innovatieve concepten, waarvan de meest recente de ‘Tuin van de Toekomst’ is. Binnen deze driedaagse Real Life Game over duurzaamheid richten kinderen hun eigen duurzame toekomst in. (Foto: aangeleerd)