Nieuw natuurgebied langs Beverwijkerstraatweg

Castricum – Het teruggeven van grond aan de natuur beperkt zich niet tot het gebied Zanderij-Noord. Vanaf eind januari knapt PWN namelijk een terrein van ruim een hectare op dat tussen de velden van Vitesse ’22 en de Beverwijkerstraatweg ligt en vroeger werd gebruikt voor tuinbouwactiviteiten. Daardoor is het gebied geleidelijk overwoekerd met onder andere bamboe, reuzenbereklauw en sneeuwbes. De firma Hes is momenteel druk bezig met het afgraven van grond en de afvoer van wortels. Ook wordt de dichtgegroeide poel opgeschoond en vergroot, zodat deze ruimte biedt voor diverse amfibieën en insecten. In het zuidelijk deel wordt een bloemrijke akker aangelegd en het open deel wordt kruidenrijk grasland. PWN verwacht dat de werkzaamheden tot half maart duren. (Tekst en foto: Hans Boot)