Nieuw inleveradres voor Sam’s Kledingactie in Limmen gezocht

Limmen – Na 55 jaar stoppen Thea van Lieshout en Piet Frans met het inzamelen van kleding. Ooit begonnen voor de organisatie ‘Mensen in nood’ en uiteindelijk overgegaan in Sam’s Kledingactie werd nog altijd kleding ingezameld. Veel mensen wisten het adres aan de Visweg 20 te vinden om hun kleding in te leveren voor het goede doel. Nu voor Thea en Piet de leeftijd begint op te spelen, hebben ze besloten om een punt te zetten achter het inzamelwerk.

Helaas heeft zich nog niemand aangemeld om het werk over te nemen. Gehoopt wordt dat iemand in Limmen beschikbaar is om de inzameling van kleding voort te zetten. Dat moet iemand zijn met voldoende ruimte in eigen schuur of garage om de ingebrachte kleding te kunnen opslaan. Tot 15 januari kunnen mensen hun kleding nog bij Thea en Piet kwijt, daarna stoppen ze ermee. ,,We willen iedereen bedanken voor het trouw afleveren van de kleding voor het goede doel’’, laten ze weten.

Belangstellenden om het inzamelwerk over te nemen kunnen contact opnemen (072 5051398 / t.lieshout3@kpnplanet.nl).