Nieuw: Festival Feessie Fase Fier

Bakkum – Liefhebbers van festivals opgelet: op zondag 2 juni vindt bij Fase Fier een nieuw kleinschalig korenfestival plaats. Drie koren uit onze regio zullen optreden: De Skulpers uit Castricum, de LoLa’s uit Limmen en het Smartlappenkoor Beverwijk.

De koren zullen ieder twee keer 25 minuten optreden. Bij mooi weer zijn de optredens buiten op het terras, bij minder weer binnen in de grote zaal. Om 14.00 uur beginnen De Skulpers, de LoLa’s eindigen om 17.00 uur. Het repertoire is gevarieerd: Nederlandstalige liedjes, shanty’s, pop- en musicalsongs, smartlappen, etc. Organisatoren Marcel Klaver en Cleem Kos: ,,FFFF is een vervolg op het eerdere KDC-festival, dat De Skulpers vanaf 2014 op Camping Bakkum organiseerden.’’ In de oneven jaren organiseren De Skulpers het evenement Van Dorp Tot Kust. Het ligt in de bedoeling om van FFFF een nieuwe traditie te maken in de even jaren. De ambities van De Skulpers zijn onverminderd hoog en de continuïteit van de korenfestivals is gewaarborgd nu de organisatie is ondergebracht in een aparte stichting met de toepasselijke naam ‘De Kastrikumse Schelpenvissers’.

De Skulpers

De Skulpers is een bekend shanty- en folksongkoor uit Castricum. Het is opgericht in 1995 te Bakkum. De naam verwijst naar de vroegere schelpenvissers die jaren geleden schelpen van het strand visten, ten behoeve van de kalkproductie voor de woningbouw. De Skulpers treden ongeveer vijftien keer per jaar op en organiseren ook korenfestivals. Het koor staat onder leiding van dirigent Marcel Klaver en drie accordeonisten geven muzikale ondersteuning. Verder zijn er ongeveer veertig zangers. Het repertoire is breed: veel shanty’s, folksongs en ook Nederlandstalige liedjes.

De LoLa’s

LoLa’s is de afkorting van Lonneke’s Lady’s: de zingende lady’s van dirigente Lonneke Lute. Het repertoire van dit koor richt zich vooral op popsongs in brede zin: van ballads tot rock. Het koor is in 2008 min of meer spontaan ontstaan in Limmen. De 35 Lady’s worden ondersteund door drie ervaren musici en behoren tot de vaste deelnemers van de korenfestivals van De Skulpers.

Smartlappenkoor Beverwijk

Smartlappenkoor Beverwijk is een gemengd Nederlandstalig koor, dat in 1989 is opgericht en bestaat uit ongeveer 45 leden. Karin Ravestijn is de dirigent. Het koor wordt ondersteund door twee accordeonisten: Rita te Boekhorst en Truus Beemsterboer. Het repertoire is gevarieerd en bestaat uit oude en hedendaagse smartlappen, zeemansliedjes en gezellige meezingers. Het koor treedt ongeveer tien keer per jaar op; meestal in Beverwijk en omgeving.

Op de foto:
Shantykoor De Skulpers tijdens het Castricums Smaakmakers Festival in 2022. (Foto: Bos Media Services)