Nieuw college Castricum na roerige bijeenkomst

Het ging niet vanzelf en de oppositie heeft er alles aan gedaan om het tegen te houden, maar donderdagavond is er een nieuw college aangetreden met VVD, D66, CDA en GDB. De vier fulltime wethouders zijn Kees Rood, Marcel Steeman, Wim Swart en Rob Schijf. Schijf werd stevig aan de tand gevoeld over een een integriteitsonderzoek naar de toenmalige wethouder Van Schoonhoven, die maandag naar huis is gestuurd. Schijf had vorig jaar anoniem verzocht na te gaan of Van Schoonhoven invloed had uitgeoefend bij de toewijzing van een huis aan zijn dochter. Dat was niet het geval. Volgens Schijf berustte het allemaal op een misverstand en hij bood zijn excuus aan. Volgens de commissie, die de juridische toetsing naar de wethouders had verricht, vormde deze actie geen belemmering Schijf te benoemen als wethouder. Van Schoonhoven had aan het begin van de vergadering aangegeven in te willen spreken, maar dat werd met 12-11 weggestemd.

Door de oppositie werd gevraagd naar de exacte vraagstelling aan VNG, de huisadvocaat en een jurist om erachter te komen of het terecht was dat de nieuwe wethouders meegestemd hebben bij het wegsturen van de oude garde. Zij hadden daar immers een persoonlijk belang bij. Volgens burgemeester Mans gaven de geraadpleegde bronnen allen groen licht. De oppositie viel ook over de fulltime banen van de wethouders, terwijl de vorige het vanwege bezuinigingen met minder moesten doen. Het besluit om de wethouders te installeren werd aangenomen met een krappe meerderheid. 12-11.

De nieuwe coalitie had al overeenstemming bereikt, er is afgesproken om niet teveel af te wijken van de koers die in 2014 is ingezet. ,,Een zakelijke voortgang, er worden geen stevige knopen doorgehakt”, liet wethouder Rood weten. Taken als de WMO, Jeugdzorg en de ambtelijke fusie met Bergen, Uitgeest en Heiloo staan nog steeds bovenaan de agenda. Daarnaast speelt de beperkte financiële speelruimte. Duurzaamheid wordt genoemd als een belangrijk aspect en de ontwikkeling van het stationsgebied. De oppositie kijkt popelend uit naar de verkiezingen in 2018. Foto: CDA/Facebook.