Nieuw burgerinitiatief voor verleggen spoorrails

Castricum – Het is alweer enige tijd stil rond de discussie over oplossingen die zijn aangedragen voor het knelpunt Beverwijkerstraatweg. De gemeente zou dit jaar een keuze maken uit vijf varianten die hiervoor in aanmerking zouden komen, maar is daarin tot nu toe niet geslaagd. Volgens twee inwoners kon er nog wel een burgerinitiatief aan worden toegevoegd onder de naam ‘De Groene Variant’.

Door Hans Boot

Het voornemen van ProRail om in de toekomst meer treinen te laten rijden tussen Amsterdam en Alkmaar was onlangs aanleiding voor de inwoners Fons Lute en Henk van der Eng om als nieuw burgerinitiatief een zesde variant voor te leggen aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. Het presidium besloot vervolgens op 11 november om het burgerinitiatief geldig te verklaren en het in te dienen voor behandeling door de raad.

Het initiatief, dat de naam ‘De Groene Variant’ heeft gekregen, wordt door Fons Lute als volgt toegelicht: ,,Kort samengevat behelst dit plan het verleggen van het huidige spoortracé naar de oostzijde van Castricum. Deze nieuwe ruimtelijke variant is in vele opzichten beter dan de verkeersvarianten die eerder door de gemeenteraad zijn geselecteerd om de verkeersproblemen bij de spoorwegovergang aan de Beverwijkerstraatweg op te lossen. De nieuwe rails zouden langs de provinciale weg N203 (foto) moeten komen, grofweg tussen Heemskerk en Limmen. Of die toekomstige spoorlijn door beschermd gebied zal lopen, moet worden uitgezocht. In ieder geval ligt de infrastructuur daar al klaar. Het valt niet te ontkennen dat deze variant aanvankelijk veel geld kost, maar uiteindelijk levert het meer op, ook maatschappelijk.’’ Het burgerinitiatief wordt naar verwachting 2 december behandeld in de raadscommissie en een week later in de gemeenteraad. (Archieffoto: Hans Boot)