‘Natuurrondje Castricum’ bijna compleet

Castricum – De laatste jaren is de aanleg van natuurgebieden binnen onze gemeente gestaag toegenomen. Tijdens een inloopbijeenkomst afgelopen donderdagavond werd een nieuw project gepresenteerd dat bestaat uit de aanleg van een wandelpad en waterbeek langs de N203.

Door Hans Boot

Tegenwoordig probeert de gemeente de locaties voor inloopavonden zo dicht mogelijk bij de projecten te vinden, zodat gebiedsregisseur Viviènne Sanders donderdag zo’n tien belangstellenden voor het project ‘Natuurontwikkeling N203’ welkom heette in de lerarenkamer van het Jac. P. Thijsse College. Zij werd bijgestaan door onder andere groenbeheerder Theo Schouws, die de plannen toelichtte:

,,Het gaat om het gebied tussen de N203 en de volkstuinen dat nu nog in gebruik is als maïsveld en nog tot oktober wordt verpacht aan een boer. De ontwikkeling is van belang om de biodiversiteit en het aantal bomen te kunnen vergroten. Daarbij gaan we uit van inheemse beplanting die aansluit bij de lokale insecten. Het geheel wordt nog diverser door toename van vogels en amfibieën. Vooruitlopend op de bouw van het nieuwe zwembad in Noord-End leggen we een waterbeek aan. Omdat voor de bouw veld 5 van FC Castricum wordt ingeleverd, vindt er ‘verstening’ plaats, die door een extra waterberging wordt gecompenseerd. Bovendien wordt er hierdoor meer cachet gegeven aan het Oer-IJ.’’

Kreekachtige stroming

De groenbeheerder legde vervolgens de waarde van het aan te leggen wandelpad uit: ,,Het vergroot in de eerste plaats de recreatiemogelijkheden in de gemeente. Het sluit ook mooi aan bij de parken Hendriksveld en Noord-End en natuurgebieden als het ‘Landje van Veldt’, Zanderij-Noord en het terrein aan de Beverwijkerstraatweg, zodat iedereen straks een ‘Natuurrondje Castricum’ kan lopen.’’

Ontwerp van de waterbeek en het wandelpad. (Afbeelding: aangeleverd)

De gemeente laat verder weten dat voor de uitvoering van de werkzaamheden, die vanaf het najaar kan starten, geen bestemmingswijziging nodig is. Wel wordt rekening gehouden met de opmerkingen van belanghebbenden, zoals die tijdens deze avond zijn ingebracht. Deze betreffen het voorstel om een kreekachtige stroming te creëren tussen de waterbeek en de sloot van het sportpark. Daarnaast zou de volkstuinenvereniging graag een bruggetje van het Timmerdorp verplaatst willen zien naar de beek. Tot slot kregen de aanwezigen te horen dat er in het natuurgebied een aanlijnplicht voor honden gaat gelden. (Foto: Hans Boot)