Natuurgebied langs Schulpvaart kan worden afgemaakt

Castricum – Enige weken geleden is Landschap Noord-Holland gestart met het inrichten van het gebied tussen de Schulpvaart en de Brakersweg. Doel is om mensen dichtbij huis van de natuur te laten genieten. Het terrein wordt voorzien van een wandelpad en afgesloten middels een hek. Omwonenden hadden bezwaar gemaakt tegen een vergunning voor de brug over de Schulpvaart, maar de rechter heeft inmiddels geoordeeld dat dit bezwaar ongegrond is. De brug kan dus worden aangelegd.

Door Hans Boot

De vergunning aan Landschap Noord-Holland, om haar perceel tussen de Schulpvaart en de Brakersweg in te richten als natuurgebied, is al enige maanden geleden onherroepelijk geworden. Eind augustus is daar met de werkzaamheden gestart.

Om het terrein wordt een wandelpad aangelegd om bezoekers te betrekken bij landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie, archeologie en ecologie. Een hek langs het pad zorgt ervoor dat het natuurgebied zelf ontoegankelijk blijft en flora en fauna niet verstoord worden.

Artist impression van de ‘kippenbrug’. (Afbeelding: aangeleverd)

Voor de ontsluiting van het gebied aan de kant van de Zeeweg heeft de gemeente in februari 2021 een omgevingsvergunning aangevraagd voor een ‘kippenbrug’. Dat is een smalle brug met een leuning aan één zijde en dus niet geschikt voor fietsen en brommers. De brug is een initiatief van Landschap Noord-Holland in samenwerking met de gemeente en de stichting Oer-IJ.

Bestuursrechter

Om pragmatische redenen is afgesproken dat de gemeente, die ook de brug financiert en onderhoudt, de vergunningsprocedure regelt. De provincie subsidieert een speciale brugleuning, waarvan het ontwerp is aangedragen door de stichting Oer-IJ.

Aangezien twee bewoners van de Brakersweg bang waren voor extra verkeersdrukte en andere overlast als bedoelde brug zou worden aangelegd, zaten zij begin juli van dit jaar bij de bestuursrechter J. de Vries in Haarlem tegenover de gemeente om de vergunning tegen te houden. Een woordvoerder van de gemeente meldde hierover: ,,De rechter oordeelde op 19 september dat de gemeente het bezwaar van de bewoners onterecht ‘niet–ontvankelijk’ had verklaard, maar ook dat de vergunning terecht is verleend en wees het beroep af.’’ Het ziet er dus naar uit dat het natuurgebied binnen afzienbare tijd kan worden afgerond. (Foto: Hans Boot)