Natuurcompensatie fietspad Castricum Akersloot

Castricum – Op 2 december hebben Gedeputeerde Staten het Programma Groen 2015-2019 vastgesteld. GS willen in 2015 bijna 50 miljoen euro beschikbaar stellen voor groene projecten, onder andere in Castricum.

De gemeente heeft een fietspad aangelegd tussen Castricum en Akersloot om de verbinding voor fietsers tussen beide plaatsen veiliger en korter te maken. Het fietspad is aangelegd in een weidevogelleefgebied. Omdat de aanleg tot verstoring van de weidevogels leidt en er permanent minder leefgebied voor de weidevogels beschikbaar is, moet de gemeente de schade aan de natuur compenseren. De provincie heeft de taak hierop toe te zien. De compensatie bestaat deels uit het treffen van maatregelen (beheer van weidevogelleefgebied) en deels uit financiële compensatie: de gemeente betaalt een financiële bijdrage waarmee het leefgebied voor weidevogels in Noord-Holland wordt verbeterd. De gemeente en provincie zijn hierover in overleg.