Natuurbegraafplaats op Onderlangs geopend

Foto boven:
Een deel van de indrukwekkende rij bezoekers rondom de nieuwe begraafplaats. (Foto: Hans Boot)

Castricum – Het leek er vorige week woensdagavond even op dat half Castricum was uitgelopen voor een evenement, maar de bijeenkomst was van een geheel andere orde. Op begraafplaats Onderlangs werd namelijk, zoals eerder aangekondigd in deze krant, de natuurbegraafplaats officieel geopend. Honderden belangstellenden lieten zich via kraampjes informeren over deze bijzondere wijze van begraven en werden ook nog eens voorzien van een drankje en een hapje, terwijl De Skulpers voor de muzikale omlijsting zorgde.

Door Hans Boot

Voor de opening van de natuurbegraafplaats had de gemeente zich geen betere avond kunnen wensen wat de zomerse temperatuur betreft. Burgemeester Tap kortte zelfs zijn speech in de nieuwe buitenaula vanwege de warmte in en vroeg zich daarbij af hoe deze bijeenkomst een paar weken geleden geweest zou zijn.

Tap vertelde dat hij onlangs een werkbezoek aan de begraafplaats had gebracht en onder de indruk was van de mooie rustplaats. Hij wees er ook op dat deze deel uitmaakt van een plek met historie en noemde als voorbeelden het Huis van Hilde, de kunstbunker en De Zanderij. De burgemeester eindigde met: ,,Vandaag voegen we iets toe aan de geschiedenis van Castricum en dat is natuurbegraven. Deze vorm kenden we nog niet, maar daar is steeds meer behoefte aan omdat het traditionele begraven terugloopt.’’

Openingshandeling

De volgende spreker was Wim van Oort, een externe adviseur van de gemeente voor de begraafplaatsen. Hij stelde dat deze natuurbegraafplaats in een half jaar tijd werd gerealiseerd nadat het idee was geopperd om dit deel van Onderlangs als zodanig aan te leggen.

Van Oort verzocht de bezoekers mee te lopen naar de natuurbegraafplaats en daar omheen een cirkel te vormen. Daar aangekomen droeg hij op zijn knieën in monoloogvorm het eigen verhaal van de natuurbegraafplaats voor, waarin op een symbolische wijze alle seizoenen werden beschreven en de begraafplaats werd gedefinieerd als ‘spiegel voor de psyche van de mens’.

De burgemeester en Miel van de Velde hebben het naambord onthuld. (Foto: Hans Boot)

Daarna vond de formele openingshandeling plaats, die inhield dat de burgemeester samen met begraafplaatsbeheerder Miel van de Velde het naambord van de natuurbegraafplaats mocht onthullen, waarbij een luid applaus werd gevraagd voor alle medewerkers van Onderlangs.

Tot slot was er nog volop gelegenheid om onder de luisterrijke klanken van shanty- en folksongkoor De Skulpers de verschillende kraampjes langs te gaan en werd er door de gemeente en de uitvaartverzorgers van DELA zeer goed gezorgd voor de inwendige mens. Voor meer informatie wordt verwezen naar www.begraafplaatsonderlangs.nl.