N203 wordt steeds veiliger

Castricum – In deze krant van twee weken geleden werd melding gemaakt van het planten dit najaar door de provincie van een haag in de tussenberm van de provinciale weg tussen Castricum en Uitgeest. Het is een van de maatregelen om de verkeersveiligheid van de N203 te verbeteren. De provincie gaat nog een stapje verder, want Gedeputeerde Staten besloot onlangs om op deze weg een algeheel inhaalverbod in te voeren.

Dat betekent dat ook het landbouwverkeer niet meer mag worden ingehaald en de daarop betrekking hebbende borden (zie foto) worden verwijderd en vervangen door borden die een volledig inhaalverbod aangeven. Daarnaast wordt in het midden van de weg een doorgetrokken dubbele asmarkering aangebracht die geluid produceert en trilling veroorzaakt als men er overheen rijdt. Uit navraag bij de provincie is gebleken dat nog niet bekend is wanneer de werkzaamheden worden uitgevoerd. (Tekst en foto: Hans Boot)