Mystery kids controleren naleving alcoholregels

Horeca, winkels en sportverenigingen in Castricum tekenen ervoor: ze zorgen zelf voor het naleven van de leeftijdgrens bij het verkopen of schenken van alcohol. Ze leggen hiervoor een bedrag in, dat ze bij een goede naleving kunnen terugverdienen. De gemeente laat controles en boetes vooralsnog achterwege.

Dertig alcoholverstrekkers hebben het convenant ondertekend. De deelnemers leggen  345 euro in en worden dan driemaal per jaar bezocht door mystery kids. De deelnemer krijgt telkens eenderde deel van de inleg terug bij een goede naleving van de regels. De gemeente gaat niet zelf controleren op het schenken aan minderjarigen, dat gebeurt door Bureau Horeca Bijzondere Wetten.

Burgemeester Toon Mans: ,,Alcoholverstrekkers hebben een belangrijke rol: als maatschappelijk verantwoordelijke bedrijven spreken zij uit de regels na te leven en hun verantwoordelijkheid hierin te nemen. Vorig jaar scoorde Castricum slecht bij steekproeven rond de naleving. Inzet is om dat fors te verbeteren en dit convenant helpt daarbij. Met het convenant conformeren ondernemers zich aan de Drank- en Horecawet. Zo kunnen we de verkoop van alcoholhoudende dranken aan jongeren terugdringen. De deelnemers krijgen hierbij advies en ondersteuning.”

Wie niet voldoet aan de voorwaarden, is de inleg kwijt. Bij meerdere overtredingen vervalt de overeenkomst met de betreffende deelnemer en zal de gemeente daar extra gaan controleren en handhaven, met de kans op hoge boetes. Deelnemers aan het convenant kunnen dus zelf controles en boetes voorkomen. De gemeente blijft wel controleren bij de alcoholverstrekkers die niet meedoen. Castricum is de eerste gemeente in Noord-Holland die met deze methode werkt. In Nederland zijn tussen de dertig en veertig gemeenten Castricum voorgegaan. Foto: Rijksoverheid.