Museum reddingsvlot rijker

Strandvonder Dirk Bakker bracht afgelopen vrijdag een reddingsvlot (Dinkey) naar het museum, beschikbaar gesteld door de Fa. van Oord uit Rotterdam. Deze was afkomstig van het baggervaartuig de Hippototes, een zgn. bachoe dredger. Dat is een type mechanische baggermachine, die bestaat uit een hydraulische graafmachine die op een ponton is gemonteerd. Het kan worden ingezet op een breed scala aan baggerprojecten. In de vloot van Van Oord zijn graaf-laadcombinaties Simson en Goliath de grootste hydraulische baggerkranen, uitgerust met een bak die tussen de 20 en 40 kubieke meter aan materiaal kan verwerken, en ze kunnen werken op een baggerdiepte tot 26 meter.

Door middel van een ruk aan de lijn die normaal een verbinding heeft met het schip in nood, heeft men het reddingsvlot laten opblazen achter het museum en is deze vanaf volgende week te bezichtigen in het museum. Het museum biedt al een poosje extra aandacht aan zandwinning en kustverdedigingsprojecten en heeft goede contacten met Het Informatiecentrum Kust, Zand tegen Zee te Petten. Ook heeft het Strandvondstenmuseum een mooie presentatie van de aanleg van het nieuwe strand bij Petten.

Het reddingsvlot is voorzien van allerlei hulp- en reddingsmiddelen, waaronder ook levensmiddelen, die schipbreukelingen in staat stelt te kunnen overleven op zee. De werking en toepassingen worden nader beschreven en onder andere verwerkt in een nieuw educatief thema over de gevaren van- en de strijd tegen de zee. (Foto: aangeleverd)