Motie VVD voor cameratoezicht in dorp

De VVD maakt zich bezorgd over de incidenten die plaatsvinden in met name de dorpskern Castricum. En dan niet alleen over de recente massale vechtpartij op het station, maar ook over de toename van het aantal fietsendiefstallen, de vernielingen aan eigendommen van inwoners en de gevallen van zinloos geweld. Een eenvoudige oplossing is om een regionaal beschikbaar en flexibel camerasysteem gedurende een aantal maanden in te zetten, aldus de partij. Deze vorm van cameratoezicht maakt deel uit van de hulpmiddelen waarover een burgemeester in de regio mag en kan beschikken.

,,Cameratoezicht werkt preventief en kan een grote rol spelen bij het achterhalen van daders”, zo wordt gesteld. ,,Zelfs de veiligheidsregio benadert momenteel actief de eigenaren van particuliere camera’s om zich te laten registreren, waardoor bij incidenten binnen het bereik van hun camera’s opsporingsbeelden behulpzaam kunnen zijn bij het vinden van de daders. Vanuit de politiek lijkt ons het verzoek aan de burgemeester dus simpel; ga het beschikbare camerasysteem enige tijd gebruiken in de Castricumse dorpskom.”

Een aantal politieke partijen is pertinent tegen en is van mening dat wetsovertreders dat moeten kunnen doen zonder dat hun privacy wordt geschaad. ,,Ook zijn er partijen die van mening zijn dat de burgemeester maar een blik met niet beschikbare agenten moet opentrekken om tot handhaving over te gaan. De VVD gaat in de raadsvergadering van 9 maart, met als mede-indieners CDA en Forza en met steun van de SP, een motie indienen die de burgemeester verzoekt om van dit beschikbare camerasysteem voor enige tijd gebruik te gaan maken. De VVD is, gelukkig samen met wat andere politieke partijen, van mening dat het opsporen van daders een hoge prioriteit heeft, dat de regels rondom het gebruik van camera’s voldoende privacy-waarborgen in zich hebben. We hopen dat een meerderheid ons steunt om zo de huidige onrust weg te nemen.”