Motie voor meer zonnepanelen bij huurhuizen

Castricum – De fracties van het CDA en GroenLinks vragen bij de voorjaarsnota aandacht van het college voor het plaatsen van zonnepanelen op daken van huurhuizen. Daarbij hebben ze al bij voorbaat de steun van de lokale partij De VrijeLijst. Momenteel hebben huurders wel de mogelijkheid om hun woningen door KennemerWonen te laten isoleren. Het blijkt dat bewoners van huurhuizen in veel mindere mate overgaan tot het installeren van zonnepanelen op hun dak dan huiseigenaren. Dat heeft onder andere te maken met de eigendomsrelatie en de wijze waarop de woningbouwvereniging KennemerWonen hiermee omgaat. Tijdens een bijeenkomst van CALorie bleek dat er meer mogelijk is. De fracties constateerden bijvoorbeeld dat in Heerhugowaard het college samen met de wooncorporatie Woonwaard actief is met het plaatsen van zonnepanelen op huurwoningen. Een motie roept het college op om hier ook actief mee aan de slag te gaan.