Motie gratis wifi aangenomen

Castricum – De VVD heeft succes behaald met een motie om gratis wifi in de gemeente Castricum te realiseren. De motie werd sowieso ondersteund door De VrijeLijst en de SP en behaalde een meerderheid in de raad. D66 stemde tegen. Linda Hes vertelt: ,,Er zijn al heel wat voorbeelden van gemeenten waar gratis wifi is gerealiseerd in samenwerking met andere partijen. De provincie Noord-Holland heeft een subsidie voor communicatienetwerken beschikbaar om gratis wifi te stimuleren en mede te bekostigen. Bij het inloggen op het draadloos netwerk zou er een mogelijkheid moeten zijn om een evenementenkalender of reclame te tonen. Wij vragen het college met organisaties en ondernemers in gesprek te gaan om uit te zoeken waar vrije wifi-zones gewenst zijn.”