Motie Castricummer Werf

Castricum – Een meerderheid van de gemeenteraad wil meer duidelijkheid krijgen over de situatie op de Castricummer Werf. De ondernemers in het gebied willen dat de gemeente geld uittrekt voor het verbeteren van de openbare ruimte. Morgenavond wordt een motie ingediend. Het college moet een overzicht verstrekken van de verzoeken en afspraken die er in de afgelopen jaren zijn geweest.

Ook moet worden geïnventariseerd welke bedrijven er zijn en welke behoeften en wensen zij hebben met betrekking tot de invulling van openbare ruimte en parkeren. Verder willen de indieners van de motie weten of de aanwezige bedrijvigheid voldoet aan het bestemmingsplan. Ook moet duidelijk worden of ondernemers bereid zijn om op en rond hun eigen perceel investeringen te doen. De partijen willen voorts weten of er wellicht provinciale budgetten beschikbaar zijn voor het realiseren van verbeteringen. De motie wordt ingediend door VVD, CKenG, CDA, GDB, D66, PvdA en Fractie Van Schoonhoven.