Motie van aanfluiting tegen wethouder Schijf haalt het niet

Er ontstond nogal wat tumult tijdens de raadsvergadering afgelopen donderdag in Castricum vanwege een motie van aanfluiting, ingediend door CKenG, Fractie Castricum en De VrijeLijst. De motie riep op om voorstellen van wethouder Rob Schijf (GDB) extra te toetsen. De drie lokale partijen verwijten de wethouder een onprofessionele werkwijze. Zijn partijgenoot, raadslid Herman Sterken reageerde woedend en moest meerdere keren tot orde worden geroepen door de voorzitter, burgemeester Mans. Sterken noemde de indieners van de motie sukkels en GroenLinks werd en passant groene maffia genoemd.

Wethouder Schijf heeft de raad van onjuiste informatie voorzien. Hij had hen verteld dat er een handtekeningenactie had plaatsgevonden onder bewoners omdat zij de drie hoge essen in de Du Peyroulaan in Limmen willen laten verwijderen. Dat was niet zo, de bewoners hadden alleen mondeling steun ontvangen van hun buurtgenoten. Een van de insprekers die een week eerder aan het woord kwam om de overlast toe te lichten, bleek de echtgenote te zijn van raadslid Fred de Haan van de VVD, een van de vier partijen in de coalitie. Dat gegeven zorgde voor achterdocht bij enkele raadsleden.

Het college wil na de zomer om tafel met de raad om nog eens te praten over het bomenbeleid, dat voorschrijft dat gezonde bomen niet worden gekapt, en dan met name over de uitzonderingen. De stemming over de voornomen kap, een voorstel van het college, werd uitgesteld, ook omdat D66 zich terugtrok en een motie tegen de kap niet meer wilde steunen. De motie van aanfluiting werd verworpen met een krappe meerderheid: tien voor en twaalf tegen. Wethouder Schijf liet niet van zich horen. Het debat over de verbetering van de bedrijfscultuur is zonder nadere toelichting uitgesteld tot na het reces.