Mooi Uitgeest door de lens van Ger Bus

Molen De Woudaap in de Woudpolder is een van de vijf molens die binnen de grenzen van Uitgeest valt. De Woudaap is een achtkante riet gedekte molen en ligt achter Krommeniedijk. De molen is in of kort na 1651 gebouwd voor de bemaling van de polder ‘t Woud, die in die tijd werd aangelegd. Deze polder grensde in het zuiden aan de Krommenieër polder. In 1948 zijn beide polders samengevoegd tot de huidige Krommenieër-Woudpolder. De molen is in 1864 vervijzeld. In 1951 is een elektromotor geplaatst, zodat de vijzel zowel door windkracht als elektrisch aangedreven kon worden. In 2008 is naast de molen een elektrisch gemaal geplaatst. Hotze de Roos liet zich door deze molen inspireren bij het schrijven van zijn Kameleon boekenreeks. In de boeken komt een poldermolen voor aan de ‘Polderdijk’ of te wel De Woudaap, deze heeft echter in tegenstelling tot de echte een omloop. Ook in de verfilming van een aantal boeken komt De Woudaap terug. Daar de molen bedreigd werd door een stel nozems die dreigden de Woudaap in brand te steken, is uiteindelijk de molen voorzien van een stenen behuizing. Foto en tekst: Ger Bus