Montessorischool Castricum start nieuwe kleuterklas

Castricum – Montessorischool Castricum groeit. Wegens de grote belangstelling wordt na de zomervakantie gestart met een nieuwe kleuterklas. Ouders kunnen hun kind hiervoor aanmelden.

Directeur Cindy Wolthuis: ,,De vraag naar montessorionderwijs is groot. Wij zijn er natuurlijk trots op dat zo veel ouders onze school weten te vinden! Dit zorgde echter ook voor een wachtlijst. We hebben daarom, in samenspraak met de MR, besloten tot het opzetten van een extra kleuterklas. Gelukkig hebben we twee geweldige collega’s kunnen aantrekken om deze nieuwe klas te leiden. Zij hebben er enorm veel zin in om te starten bij ons op school. Het is helaas niet mogelijk om kinderen aan te melden voor groep 3 t/m 8; deze groepen zitten vol.’’

De Montessorischool Castricum biedt onderwijs aan basisschoolleerlingen in de omgeving van Castricum. Het motto van de school, ‘Leer mij het zelf te doen!’, houdt onder andere in dat kinderen een zekere vrijheid krijgen om hun werk zelf te kiezen en in te delen. Maar er zijn ook duidelijke afspraken en verplichtingen; het onderwijs is niet vrijblijvend. De kinderen zitten in heterogene klassen. Dat wil zeggen dat groep 1 en 2 bij elkaar in de klas zitten (de onderbouw), alsmede groep 3, 4 en 5 (de middenbouw) en groep 6, 7 en 8 (de bovenbouw). De kinderen leren zo ook van elkaar en doen zelfvertrouwen op in het samenwerken, elkaar helpen en ondersteunen.

Geïnteresseerd? Meer informatie over de school en wijze van aanmelden is op www.moncas.nl te vinden. Foto: aangeleverd)