Montessori en Forte Kinderopvang samen goed op weg

Castricum – De Montessorischool Castricum, de buitenschoolse opvang en Peuterklas van de school zijn in augustus vorig jaar gestart in hun nieuwe gebouw aan de Sokkerwei. Hierin vormen zij, samen met BSO De Boomhut en kinderdagverblijf De Speelboom van Forte Kinderopvang een unieke combinatie van onderwijs en kinderopvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar onder één dak.

Dat betekent dat binnen dit concept ook de allerkleinsten terecht kunnen, wat uniek is in Castricum. En dat alles vanuit één plek; ideaal dus voor kinderen én ouders, maar er zijn nog meer voordelen. Dit is een plek waar kinderen leren, spelen en zich ontwikkelen in de breedste zin van het woord, want krijgen ze onderwijs en opvang van kindprofessionals die samen een team vormen. Zo voelen kinderen zich meer op hun gemak en kunnen zij zich beter ontwikkelen: voor, tijdens en na school.

De Montessorischool zelf is inmiddels al goed thuis op de nieuwe locatie. Het is heel mooi dat hier in samenwerking met Forte een onderlinge warme overdracht en doorgaande leerlijn vanuit één visie onder één dak mogelijk is. Kinderen die van de Montessori Peuterklas naar de kleuterklas doorstromen, zijn al goed bekend met de pedagogisch medewerkers, de leerkrachten, de manier van lesgeven, de andere kinderen en het gebouw. En als kinderen na schooltijd naar BSO Montessori gaan, is het heel eenvoudig voor de leraren en pedagogisch medewerkers om even af te stemmen. De BSO is kleinschalig opgezet en de kinderen zien daar hun klasgenootjes, broertjes/zusjes en steeds dezelfde pedagogisch medewerkers.

Plaatsen vrij

Fijn voor ouders om hun kind naar één vertrouwde plek te kunnen brengen waar zij opvang en onderwijs vinden onder één dak. Meer informatie over de Montessorischool is op www.moncas.nl te vinden. Meer informatie over de opvang bij de BSO & 0Peuterklas Montessori, kinderdagverblijf De Speelboom of BSO De Boomhut is op www.fortekinderopvang.nl te vinden. Op zowel de school als de opvang zijn nog plaatsen vrij! (Foto: aangeleverd)