Mogelijk nieuwbouw voor basisschool Cunera


Stichting Tabijn zou het liefste zien dat voor basisschool Cunera in Bakkum een geheel nieuw schoolgebouw wordt gebouwd waar alle activiteiten onder een dak kunnen worden aangeboden. Dat zei Carla Smits, voorzitter van het College van Bestuur van Tabijn tijdens de carrouselvergadering in het gemeentehuis donderdagavond. Zij verwacht dat de groei van het aantal leerlingen op deze school blijft toenemen doordat veel jonge gezinnen zich in Bakkum vestigen.
Aan dit idee zit wel een flink kostenplaatje, zo’n vijf miljoen euro, en Tabijn wil graag in gesprek gaan met de gemeente om de financiële aspecten te bespreken. Aanvankelijk werd gedacht aan het verbouwen van de school op de Vondelstraat of een verhuizing naar de oude Duinrandschool. Maar omdat de leerlingen van de Antoniusschool op zoek zijn naar een andere ruimte is de locatie van de Duinrandschool in beeld voor nieuwbouw voor Antonius. PWN, eigenaar van de grond waarop de Antoniusschool staat, heeft andere plannen met de grond.
Wethouder Kees Rood, die het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) aanbiedt aan de raad ter goedkeuring, stelt voor om de huisvesting van de Cunera en Antonis los te knippen van het IHP, zodat het besluit over huisvestingsplan op 7 december gewoon door kan gaan. In het eerste kwartaal van het volgend jaar moet dan een besluit vallen over de Cunera en Antonius. Indien de locatie aan de Professor Winklerlaan de nieuwbouwlocatie wordt voor de Antoniusschool, dan moet deze locatie uiterlijk in augustus 2019 worden opgeleverd. De bouwtijd bedraagt circa een jaar en de school moet uiterlijk 1 augustus 2020 vertrokken zijn van de locatie Heereweg.