Missie De Brug geslaagd!

Peter de Reus van Stichting Woongroep Uitgeest kijkt met een goed gevoel terug op de jaren die achter hem liggen als voorzitter van de organisatie. Deze week zal hij afscheid nemen van de voorzittersfunctie met een receptie in De Slimp.

Binnen vier jaar realiseerde hij met nog een aantal andere gedreven bestuursleden Woongroep De Brug in Uitgeest aan de Dokter Brugmanstraat. Een wooncomplex waar senioren en jongeren met een sociale beperking samenleven. Ieder op zichzelf maar met de mogelijkheid elkaar op te zoeken.

Het hele idee, de voorbereiding, het netwerken en de uitvoering heeft een aantal mensen een hoop tijd gekost.

Peter: “Niet alleen mij heeft dit tijd gekost, de klus is met meerdere mensen geklaard. Ik wil echt penningmeester Gerben Tijmes noemen. Het is bijzonder zoals hij zijn zaken op orde heeft. Ook hadden wij het geluk dat er een stuk grond lag, dat de gemeente meteen een luisterend oor had en dat dit alles richting Kennemer Wonen geloodst werd. Je begint een project maar weet van te voren niet waar het eindigt.”

Inmiddels hebben de negen jongeren en de senioren een band opgebouwd wat niet in de laatste plaats te danken is aan Alie de Reus, de vrouw van Peter, die vier jaar lang via workshops de jongeren heeft weten te binden. Hun beider zoon Hans bewoont nu met veel plezier een van de appartementen en geniet van de gezelligheid en reuring. Zij kwamen als eenling maar dankzij de door Alie georganiseerde workshops, is de groep zeer hecht te noemen.

Peter lachend: “Ze zijn er ingetrokken en volgens mij krijgen we hen er niet meer uit, zo lekker wonen zij daar.”

Na enig aandringen geeft hij toe dat het een enigszins leeg gevoel geeft om de hamer neer te leggen, het is in zijn bloed gaan zitten zoals hij zelf zegt.

Maar wie denkt dat hij achterover gaat zitten heeft het mis. De komende tijd zal hij zich er op toeleggen de zaak exploitabel te houden. Sponsoren zijn nog steeds nodig, net als vrijwilligers.

Toch zal het wat rustiger worden en komt er tijd vrij om leuke dingen te doen met zijn vrouw Alie want dat is er wel eens bij ingeschoten de afgelopen jaren.

Peter: “Er woont nu een prachtige groep. Het schip is gebouwd, in de vaart gebracht en nu is het zaak koers te houden. Ik draag het roer met vertrouwen over.”

(Monique Teeling)