Minder overtredingen bij vuurwerkverkoop in Noord-Holland-Noord

Regio – Bij controles op de opslag- en verkoop van vuurwerk hebben toezichthouders van Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN) in totaal 23 overtredingen geconstateerd. Dat zijn er flink minder dan vorig jaar. De intensieve controles vonden plaats op 27, 28, 29 en 30 december. De inspecteurs bezochten toen onaangekondigd alle 32 vuurwerkopslagplaatsen en/of -verkooppunten in de regio Noord-Holland-Noord meerdere keren voor controle.

Tijdens de bedrijfsbezoeken controleren de toezichthouders van OD NHN of de opslag van vuurwerk veilig en verantwoord conform de wet- en regelgeving gebeurt. Staat er bijvoorbeeld niet te veel vuurwerk in de bunkers, zijn de afstanden van het vuurwerk ten opzichte van het plafond en de muur in orde voor een goede werking van de sprinklerinstallatie, is het gangpad breed genoeg? Wordt er niet meer dan 25 kilogram consumentenvuurwerk verkocht aan een particulier, is de verkoopruimte vrij van (zeer) licht ontvlambare stoffen en drukhouders, zijn de deuren van de bunkers zelfsluitend etc. Allemaal richtlijnen die ervoor moeten zorgen dat de opslag en verkoop van vuurwerk veilig en verantwoord kan gebeuren.

Voorcontroles

Het controleren van vuurwerkverkopende bedrijven gebeurt niet alleen in de laatste dagen van het jaar. Enkele maanden daarvoor zijn toezichthouders van OD NHN ook al doorlopend in touw om de vuurwerkverkoop zo veilig mogelijk te laten verlopen. Tijdens de zogenoemde voorcontroles worden inspecties en keuringen van de bunkers gecontroleerd en de aandachtspunten voor de komende verkoopdagen doorgenomen met de ondernemers.

Geen concessies

Het afnemende aantal overtredingen bij vuurwerkopslag- en verkoop is bemoedigend. Rosalin van den Toorn, vuurwerkcoördinator bij OD NHN: ,,We merken dat ondernemers de regels weer wat scherper hebben. Vorig jaar, de eerste keer na corona dat vuurwerkverkoop weer mogelijk was, was de scherpte er soms wat af bij ondernemers en zagen we wat meer en relatief grotere overtredingen. Dit jaar zijn het er beduidend minder en zijn de overtredingen over het algemeen wat kleiner van aard. Maar controles blijven nodig om regels en veiligheid te kunnen handhaven. Ondanks dat de sfeer goed was en veel ondernemers aanwijzingen snel opvolgden, blijft elke overtreding er nog steeds één te veel. We doen geen concessies ten aanzien van de veiligheid. Dat is en blijft onze hoogste prioriteit.’’

Resultaat

Op 27 december, de dag voor de start van de verkoop, zijn 11 overtredingen bij 8 bedrijven geconstateerd. De eerste verkoopdag, 28 december, leverde 9 overtredingen bij 4 bedrijven op en een dag later nog 3 overtredingen bij 2 bedrijven. Op de laatste verkoopdag zijn geen overtredingen meer geconstateerd. De geconstateerde overtredingen konden allemaal op dezelfde dag weer ongedaan worden gemaakt. Overtreders worden aangeschreven. Twee gevallen worden overgedragen aan de bijzonder opsporingsambtenaar voor strafrechtelijke afhandeling.

Over Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN)

Omgevingsdienst Noord-Holland-Noord (OD NHN) voert voor zestien gemeenten in Noord-Holland Noord taken uit binnen de fysieke leefomgeving. De OD NHN houdt zich bezig met milieu, bodemkwaliteit, klimaat, natuur, duurzaamheid, energietransitie, lucht, afval, asbest, externe veiligheid, zwemwater, wegen en vaarwegen. Daarnaast voert de OD NHN in opdracht van provincie Noord-Holland taken uit op het gebied van natuur, zwemwater en wegen en vaarwegen. Op deze gebieden verzorgt de dienst de vergunningverlening, toezicht, handhaving en advisering aan de hand van de vigerende wet- en regelgeving. Kijk op www.odnhn.nl voor meer informatie. (Foto: OD NHN)