Milieustraat te druk: stel wegbrengen van afval uit

Castricum – De gemeente roept inwoners deze week nogmaals op om het wegbrengen van afval zo veel mogelijk uit te stellen. Momenteel geldt een maximum van zeven auto’s tegelijk bij de gemeentelijke milieustraat, zodat er voldoende ruimte is om afstand van elkaar te houden. Ook worden er maximaal twee personen per auto toegelaten tot het terrein. Verder wordt aan inwoners gevraagd om voor de slagboom in de rij te wachten in de auto of bij de fiets tot ze aan de beurt zijn. Bij een lange rij luidt het advies om op een ander moment terug te komen. Inwoners kunnen de milieustraat pas betreden als een medewerker dit aangeeft. Alleen als iedereen zich aan deze regels houdt en de instructies van de medewerkers worden opgevolgd, kan het afvoeren van afval op een veilige manier gebeuren. De komende periode zien handhavers hier extra op toe.

Rustige momenten
Is een bezoek aan de milieustraat echt noodzakelijk, kom dan zoveel mogelijk op werkdagen tijdens de ‘rustige’ momenten. Deze zijn aan het begin van de ochtend, tussen de middag en een uur voor sluitingstijd. Kom niet in het weekeinde. De wachttijden kunnen op drukke momenten namelijk oplopen tot twee uur.

Thuis niets naast de container zetten
Doordat er meer mensen thuis blijven, is er een behoorlijke toename van huishoudelijk afval. Daardoor kunnen de ondergrondse containers voor restafval, glas, papier, textiel en PMD eerder vol raken dan gewoonlijk. Afval dat er niet meer inpast, wordt er soms naast gezet. Dit zorgt voor zwerfafval, ongedierte en extra inzet van medewerkers, die hard weken om de leefomgeving veilig en schoon te houden. De containers worden al vaker geleegd, maar de gemeente vraagt om een extra inspanning van haar inwoners: ,,Houd de leefomgeving netjes. Plaats (grof) afval niet naast een container als deze vol is. Neem het afval mee terug naar huis, breng het naar een milieuparkje op een andere locatie of kom terug op een later tijdstip.”

Buitendienst werkt door
De medewerkers van de buitendienst zijn nog volop bezig. Dat gaat vaak om cruciale functies zoals op de zeer drukke milieustraten, de afvalinzameling, het rioolbeheer, de veerponten en de mogelijkheid tot begraven. Ook de medewerkers die zorgen voor het openbaar groen, de wegen en de speelplaatsen werken door. Zij proberen de openbare ruimte in een goede en veilige staat te houden. Ze werken volgens de richtlijnen van het RIVM; ze houden 1,5 meter afstand en houden zich aan de hygiënemaatregelen. De gemeente roept ook hier inwoners op om bij vragen aan medewerkers op straat de 1,5 meter afstand te respecteren. Alleen zo kunnen zij hun werk veilig blijven doen en de omgeving netjes houden.

Alle maatregelen gelden in ieder geval tot en met 28 april. Als iedereen zich aan de regels houdt kan de dienstverlening op peil worden gehouden. Hiervoor is begrip en medewerking van inwoners hard nodig. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie is op www.castricum.nl/afval te vinden. (foto: Manfred Richter via Pixabay)