Middelbare scholen weer open met maatregelen

Castricum – Onlangs bepaalde het kabinet dat de scholen in het middelbaar onderwijs met ingang van maandag 31 mei weer volledig konden worden opengesteld. Vanaf 7 juni is het zelfs een verplichting. Daarop kwam veel verzet uit de onderwijswereld, omdat dit besluit de nodige risico’s met zich mee zou brengen. De Castricumse scholen hebben zich daartegen gewapend.

Door Hans Boot

Het kabinetsbesluit om de VO-scholen per 31 mei weer volledig te openen is gebaseerd op het signaal dat het de goede kant opgaat met het aantal besmettingen, wat Mark Rutte afgelopen vrijdag nog eens extra b evestigde. Aan het Jac. P. Thijsse College, het Bonhoeffer College en het Clusius College werden in dit kader de volgende vragen gesteld, waarbij de antwoorden van de directies zijn vermeld.

Wat is het verschil met de gedeeltelijke openstelling?

Bij het JPT werd aan de klassen min of meer gehalveerd op school les gegeven. De andere helft volgde les thuis via de computer. Wel waren de leerlingen van alle examenklassen volledig op school. Vanaf 31 mei gaat de school weer helemaal open naar ‘normaal’. Er wordt rekening gehouden met de mogelijkheid om eventueel delen online les te geven.

Het Bonhoeffer geeft tot 7 juni les aan halve klassen en vanaf die datum aan hele klassen. Het huidige rooster wordt gehandhaafd, waarbij de laatste twee uur online wordt verzorgd.

Op het Clusius komen alle leerlingen vanaf 7 juni weer op school. Zij hoeven tot elkaar geen anderhalve meter afstand te houden, maar wel naar de medewerkers.

Welke extra maatregelen worden er getroffen?

De maatregelen van het JPT hebben te maken met het in acht nemen van de afstand ten opzichte van elkaar, de luchtkwaliteit en de teststrategie.

Op het Bonhoeffer wordt tijdens de ochtend in de lokalen gepauzeerd en ’s middags gebeurt dat thuis. De school blijft ook werken met verschillende starttijden voor de onderbouw en bovenbouw.

Ook het Clusius hanteert gescheiden pauzes en heeft verschillende pauzeplekken voor medewerkers ingericht. De mondkapjesplicht bij verplaatsing en het desinfecteren bij binnenkomst worden op deze school gehandhaafd.

Wordt er toezicht gehouden op het zelf testen door de leerlingen?

Het JPT geeft wekelijks aan de leerlingen zelftests mee naar huis. De school ziet het als gezamenlijke verantwoordelijkheid met de ouders om deze wijze van zelftesten te laten plaatsvinden.

Leerlingen van het Bonhoeffer hebben uitleg gekregen over het uitvoeren van de zelftest en doen die tweemaal per week thuis. Er is een nadrukkelijk verzoek aan de ouders en de leerlingen gedaan om dit te doen, maar de school kan de leerlingen hiertoe niet verplichten.

Het Clusius geeft ook aan dat het preventief testen thuis gebeurt en gaat ervan uit dat ouders en leerlingen hierin hun verantwoordelijkheid nemen.

Zien de leerkrachten er tegenop met het oog op het besmettingsgevaar?

Bij het JPT is dit het geval bij een aantal docenten. De schoolleiding probeert de leerkrachten echter zoveel mogelijk tegemoet te komen met extra voorzieningen en te voorkomen dat zij een besmetting oplopen.

Het Bonhoeffer laat weten dat er ook ongerustheid heerst over de veiligheid van zowel de leerlingen als de medewerkers.

De directie van het Clusius is in gesprek met medewerkers die zich zorgen maken over hun gezondheid. Minder dan 40 procent van het onderwijspersoneel is pas gevaccineerd.

Kunnen en willen zij met voorrang worden gevaccineerd?

Het JPT verwacht niet dat er vanuit het kabinet aanvullend beleid komt dat leraren eerder zullen worden gevaccineerd. De school houdt zich vast aan de verwachting dat er de komende weken meerdere miljoenen vaccinaties zullen plaatsvinden en het aantal besmettingen snel naar beneden gaat.

Het Bonhoeffer doet geen uitspraak over deze vraag, maar deelt mee dat een groot deel van de medewerkers nog niet is gevaccineerd.

Op het Clusius zou men graag willen dat de voorrang wordt toegepast, maar zegt daarbij dat dit vanuit het vaccinatieprogramma helaas niet mogelijk is.

(Foto: Hans Boot)