Merendeel Castricummers betaalt minder afvalstoffenheffing dan vorig jaar

Castricum – Het eerste jaar met een nieuw afvalbeleid en variabele afvalstoffenheffing zit er bijna op. De belangrijkste conclusie luidt dat het  merendeel van de huishoudens over 2021 minder afvalstoffenheffing betaalt dan over 2020. Wethouder Paul Slettenhaar is trots: ,,De inwoners hebben het fantastisch gedaan. Ik hoor van mensen dat ze zien dat ze veel minder restafval overhouden en dat ze verbaasd zijn dat ze hun container tot nu toe nog maar zes keer aan de weg hebben hoeven zetten. Scheiden loont en zorgt aantoonbaar voor minder restafval.’’

Streven net niet gehaald

De gemeente mikte op een gemiddelde van 100 kilo restafval per inwoner over heel 2021. Op basis van de huidige cijfers lijkt het erop dat dit streven net niet is gehaald. Castricum komt uit op 102,6 kilo en dat is een afname van 43 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Paul Slettenhaar: ,,Het pmd-afval is met 100 procent toegenomen. De kwaliteit van het opgehaalde pmd is uitstekend, want ons pmd is tot nu toe nog nooit afgekeurd. Daarmee behoren we tot de top van Nederland.’’ Ook het scheiden van gft-afval loopt goed, al klagen inwoners hierbij wel over te volle containers en overlast van maden en vliegen. De gemeente onderzoekt de mogelijkheden voor het aanpassen van het beleid op dit punt, maar houdt ook de kosten daarvan kritisch in de gaten.

Tarieven 2022

Zoals het er nu naar uitziet stijgt het vaste deel van de afvalstoffenheffing in 2022 met 3 procent. De variabele tarieven voor het legen van een restafalcontainer en de inworp in een ondergrondse container blijven hetzelfde. Ook: een tweede gft-container blijft gratis. Vanaf 2022 moet men wel betalen voor een derde gft-container of een tweede restafvalcontainer. ,,We willen naar 30 kilo restafval per persoon per jaar en wie bovengemiddeld meer afval heeft, moet meer betalen.’’ (Archieffoto: Hans Boot)