Mentale gezondheid van jongvolwassenen Noord-Holland Noord is verslechterd

Regio – Angst, depressie, suïcidale gedachten; jongvolwassenen hebben hier beduidend meer last van dan twee jaar geleden. In onze regio loopt 45,1% van de jongvolwassenen risico op psychische ongezondheid en 56,6% is eenzaam. Dit blijkt uit de jongvolwassenenmonitor 2021 die onlangs verscheen. De monitor bevat ook bemoedigende resultaten: het gebruik van alcohol en drugs onder de doelgroep 16 t/m 25 jaar is aanzienlijk afgenomen.

De jongvolwassenenmonitor 2021 is een grootschalig online, anoniem onderzoek onder bijna zesduizend jongvolwassenen. Het onderzoeksbureau van GGD Hollands Noorden voerde dit tussen mei en augustus 2021 uit in de regio. De deelnemers vulden vragen in over hun lichamelijke en psychische gezondheid, welzijn, gebruik van middelen, seksualiteit, bewegen, eenzaamheid, mantelzorg en financiën. In 2017 en 2019 werd een soortgelijk onderzoek uitgevoerd onder deze doelgroep.

Psychische gezondheid

Waar sommige onderwerpen een positieve ontwikkeling laten zien, zijn de resultaten voor mentaal welzijn verontrustend. Deelnemers ervaren meer psychische klachten dan twee jaar geleden. Een kwart van hen had het afgelopen jaar gedachten aan zelfdoding, een stijging van 6% ten opzichte van 2019. Waar twee jaar geleden 20% van de jongvolwassenen aangaf te lijden aan een psychische aandoening was dat nu ruim 24%.

Alcohol, drugs en roken

Van de deelnemers aan de monitor heeft 81% weleens alcohol gedronken, in 2019 was dit nog ruim 85%. Ook bingedrinken (meer dan vijf drankjes per keer) en het aantal jongvolwassenen dat wel eens dronken is geweest is gedaald ten opzichte van twee jaar geleden. Van de minderjarigen (16 en 17 jaar) drinkt 63% weleens alcohol. Onder deze groep vindt 58% van hun ouders het volgens deze jongeren prima dat zij al alcohol drinken.

Het gebruik van softdrugs bleef redelijk stabiel onder de doelgroep ten opzichte van twee jaar geleden. Het harddrugsgebruik onder jongvolwassenen daalde wel van 26% in 2019 naar 24% nu. Het recent gebruik van lachgas is bovendien in twee jaar gedaald van 6% naar 2%. De daling in het recent gebruik van drugs en lachgas zou kunnen komen omdat jongeren door de coronamaatregelen niet veel konden uitgaan. Opvallend is dat de resultaten voor roken de afgelopen jaren geen echte verbetering laten zien. Het percentage jongvolwassenen dat regelmatig rookt ligt net als in 2017 en 2019 rond de 19%.

Effecten van corona

Er is ook gekeken naar de mogelijke effecten van de coronacrisis op de gezondheid van de doelgroep. Van de jongvolwassenen die alcohol drinken, drinkt 18% nu meer alcohol dan voor de crisis. 40% drinkt evenveel en 42% drinkt minder alcohol. Onder de groep die weleens geblowd heeft is 41% meer gaan blowen. 36% blowt evenveel en 23% is minder gaan blowen dan voor de pandemie. Voor de verslechtering van de psychische gezondheid is het ook waarschijnlijk dat de omstandigheden van de afgelopen anderhalf jaar een rol spelen; zo ervaart 39% (veel) meer stress dan voor de coronacrisis en 23% geeft aan dat hun stress door de crisis wordt veroorzaakt. Of deze effecten van korte of langere duur zijn, moeten volgende onderzoeken laten zien. Jongvolwassenen geven gelukkig aan veerkrachtig te zijn; 63% van de jongvolwassenen in NHN herstelt naar eigen zeggen weer snel na een moeilijke periode.

‘In Control of Alcohol & Drugs’

De jongvolwassenenmonitor 2021 is uitgevoerd in opdracht van het programma ‘In Control of Alcohol & Drugs’, een bovenregionaal samenwerkingsverband om het alcohol- en drugsgebruik onder jongeren en jongvolwassenen te voorkomen en/of verder terug te dringen. De resultaten dienen als input voor beleidsontwikkelaars en alle resultaten van de jongvolwassenenmonitor 2021 zijn te vinden op de gezondheidsatlas van GGD Hollands Noorden. (Foto: Andrea Piacquadio via Pexels)