Menselijke ketting op het strand voor klimaat

Castricum – Urgenda is een actiegroep die zich ten doel stelt om Nederland sneller duurzaam te maken. De stichting nam het initiatief om afgelopen zondagmiddag langs de kustlijn van Hoek van Holland tot Lauwersoog van 14.00 tot 14.10 uur een ketting te vormen van mensen die groot belang hechten aan de klimaatactie. Ook de Castricumse kustlijn kleurde zondag rood van grote groepen mensen die deze actie wilden steunen. Belle Vlaanderen en Noor van den Berg van Urgenda waren heel blij met de opkomst en lieten weten: ,,The Climate Chain trok vele tienduizenden mensen op deze zonnige dag naar het strand om op een originele en verbindende manier te vragen om meer klimaatbeleid. De deelnemers vormden lange rijen en sloegen de handen ineen om zo te laten zien dat daar heel veel draagvlak voor is. Het is bovenal een oproep aan de politiek voor meer daadkracht.’’ (Tekst en foto: Hans Boot)