Meningen over brug Schulpvaart zijn verdeeld

Castricum – Na het bekendmaken vorige week van het verlenen van een omgevingsvergunning voor het plaatsen van een wandelbrug over de Schulpvaart, hebben verschillende betrokkenen laten weten of zij het plan toejuichen of dat het liefst in de prullenbak zien verdwijnen.

Door Hans Boot

Landschap Noord-Holland, eigenaar van het natuurgebied dat door de brug wordt ontsloten, is voorstander van het project, zoals Dirk Sybrenga vertelt: ,,Wij willen het perceel, dat grenst aan de waterberging nabij de Brakersweg, inrichten ter versterking van de natuurlijke en landschappelijke waarden van de Schulpvaart en haar omgeving. Het terrein wordt middels een parallel lopend hekwerk afgescheiden van de rest van het gebied. Op initiatief van de gemeente wordt er een wandelpad aangelegd, dat de aanwezige landschappelijke structuur langs de meest westelijke sloot volgt. Dat pad wordt duidelijk gemarkeerd in het gebied en wandelaars kunnen niet dwars door het landschap lopen.”

‘Kippenbrug’

Sybrenga vervolgt: ,,Binnen het project zijn de verschillende waarden (landschap, biodiversiteit, cultuurhistorie, archeologie, ecologie etc.) afgewogen. In het ontwerp en later in de uitvoering is, en wordt, met deze aspecten rekening gehouden. Landschap Noord-Holland wil mensen graag laten meegenieten van een mooi stukje landschap en de natuur laten ervaren zonder dat vogels daarvan hinder ondervinden. Om potentiële overlast te voorkomen, heeft de gemeente gekozen voor een ‘kippenbrug’. Dat is een smalle brug met traptreden en een leuning aan één zijde. Dit type brug is door het ontwerp niet geschikt voor fietsers of brommers. De brug is de laatste schakel in een wandelrondje langs de Schulpvaart. Om het pad nog onaantrekkelijker te maken voor fietsers en brommers, denken we aan extra maatregelen als het plaatsen van een klaphek of een overstaphek.”

Brugleuning

Ook deelnemer Stichting Oer-IJ juicht bij monde van Jos Teeuwisse het initiatief toe: ,,Doorgaans vinden mensen hun omgeving waar zij wonen ‘heel gewoon’ en realiseren zij zich niet hoe bijzonder en waardevol hun leefgebied is. Wij zijn van mening dat we mensen bij de waarden van hun omgeving moeten betrekken om ze bewust te maken van de noodzaak om ‘weerloze’ waarden te beschermen. Een uitstekende manier om de aandacht te vestigen op het Oer-IJ-gebied is in dit geval het ontwerp van een bijzondere brugleuning die in bamboe wordt uitgevoerd. Toen wij hoorden dat Landschap Noord-Holland en de gemeente bezig waren met een brug over de Schulpvaart, hebben we het idee van de ‘Oer-IJ-brugleuning’ direct bij hen aangekaart. De Schulpvaart ligt immers in de bedding van een voormalige Oer-IJ-geul. Beide initiatiefnemers waren direct enthousiast over ons idee. Wij zijn nu bezig om fondsen te werven om dit eerste voorbeeld van die bijzondere brugleuning ook daadwerkelijk te kunnen realiseren.”

Bezwaar

Naast deze positieve woorden wil een van de omwonenden, die anoniem wenst te blijven, een ander geluid laten horen: ,,Het is ongelooflijk dat de gemeente met dit plan komt. De Schulpvaart is al sinds jaar en dag een streng beschermd gemeentelijk monument. Als de brug er komt wordt het gebied ook ontsloten via de Brakersweg en wordt de kans op aantasting alleen maar groter. Ik ben dan ook beslist niet de enige die bezwaar gaat maken. Wat verder opvalt is dat de aanvraag dateert van juni 2019. Vervolgens heeft de gemeente vorig jaar niets van zich laten horen totdat de vergunning onlangs uit de lucht kwam vallen.”

‘Gemengde gevoelens’

Voorzitter Hans Stapersma van de Vogelwerkgroep Midden-Kennemerland laat weten dat zijn vereniging ‘gemengde gevoelens’ heeft over het project: ,,Wij zijn blij met het voornemen van Landschap Noord-Holland om ten westen van de huidige waterberging, langs de Schulpvaart aan de noordkant van het dorp Castricum, een uitbreiding van die waterberging te realiseren. Dat zou de huidige hoge natuurwaarden nog meer ten goede kunnen komen. We betreuren dat de gemeente die ontwikkelingen nu doorkruist door daar een pad te faciliteren middels een wandelbrug over de Schulpvaart, die volgens de bouwtekeningen breed genoeg is voor fietsen en scooters. Er dreigt hier een ontsluiting van de wijk Tulpenveld van en naar de Zeeweg, dwars door de natuur. Die is op deze manier niet nodig, want het Landschap kan er voor bijvoorbeeld onderhoud prima komen vanaf de Brakersweg.”

‘Niet thuis’

Over het overleg met de gemeente zegt Stapersma: ,,De Vogelwerkgroep heeft – samen met andere bezorgde belanghebbenden – de afgelopen anderhalf jaar herhaaldelijk contact gezocht met de gemeente om haar zorgen te bespreken en andere oplossingen te vinden voor zo’n ‘wandelrondje’ aan de noordkant van Castricum. Tot op heden heeft de gemeente echter niet thuis gegeven voor zo’n gesprek. De Vogelwerkgroep overweegt op dit moment formeel bezwaar te maken tegen de gewraakte omgevingsvergunning, omdat dat nog het enige middel lijkt te zijn om de natuur hier mogelijk te redden en een sluiproute vanuit Castricum van en naar de Zeeweg te voorkomen.”

Reactie wethouder

Wethouder Ron de Haan: ,,Het proces van het voetgangersbruggetje begint in 2015 en is een voorbeeld van hoe verschillende partijen met elkaar pogen een tastbaar resultaat te creëren. Zo is deze brug een van de eerste fysieke elementen die het werk van de Stichting Oer-IJ zichtbaar maken. Landschap Noord-Holland heeft bij dat proces de regie en het penvoerderschap op zich genomen. En de vogel- en insectenwerkgroep waken over de belangen van de dieren. Om daar duidelijkheid over te krijgen, heeft landschap Noord-Holland onderzoek gedaan naar de mogelijke risico’s voor de vogels en insecten als er kleine groepjes wandelaars in het gebied komen. In het open landschap worden Amsterdam en de monding van het IJ aan de Noordzee met bruggen en landmarks langs wandelroutes met elkaar verbonden. De bedoeling daarvan is om de wandelaar bewust te maken van het bestaan van de waterloop waaruit ons landschap is ontstaan. Door de meanderende loop van het water zoveel mogelijk te volgen, maken we ons landschappelijk verleden weer beleefbaar. Het bruggetje over de Schulpvaart is bovendien de vervulling van een lang gekoesterde wens om in dat deel van Castricum een ‘blokje om’ te kunnen gaan.”

Over een paar weken sluit de termijn voor het indienen van bezwaarschriften en kan er wellicht iets meer gezegd worden over de vraag of dit voornemen een brug te ver is.

(Foto: aangeleverd)