Meezingen met Oecumenisch Kerstvesper; repetities starten op 4 november

Castricum – Op kerstavond (24 december) om 19.30 uur gaat het liturgiekoor uit Castricum samen met gastzangers weer het traditionele kerstvesper verzorgen. Het zal een sfeervolle combinatie van lezingen en liederen zijn. Enerzijds hele oude en bekende kerstliederen (zoals ‘Nu daagt het in het Oosten’ en ‘Hoe leyt dit kindeke’) en hele nieuwe, met name belangrijke delen uit het Klein Kerstoratorium van Oosterhuis/Oomen. Ieder die mee wil zingen is hartelijk welkom. Er zijn acht repetities en de eerste is op zaterdag 4 november ’s morgens van 10.00 tot 11.30 uur. Alle repetities vinden (als de temperatuur het toelaat) plaats in de dorpskerk. Opgave van tevoren is niet nodig (maar wel prettig). Nadere informatie is te verkrijgen bij dirigent Jelle Jan Klinkert (jellejan@jjklinkert.nl). (Archieffoto: aangeleverd)