Meeste mensen houden zich aan de coronamaatregelen

Regio – Uit een flitspeiling die Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord tussen 2 en 11 november heeft gehouden, blijkt dat de meeste inwoners in de regio vinden dat de coronamaatregelen helpen en zich hieraan ook houden. Met name het houden van anderhalve meter afstand en het thuis blijven bij (milde) klachten scoren hoog. Thuis werken is voor sommige respondenten niet mogelijk. 39% geeft aan dit nooit of nauwelijks te doen.

Als belangrijkste redenen om de coronaregels en -adviezen te volgen, geven de mensen aan: de eigen gezondheid, het beschermen van de gezondheid van anderen, het ontlasten van de zorg en het tegengaan van de verspreiding van het virus. Soms kunnen mensen zich niet aan de maatregelen houden, bijvoorbeeld het afstand houden bij drukte in supermarkten. 85% ervaart dat bezoekers hier te dichtbij elkaar komen. Ook is thuiswerken niet voor iedereen mogelijk.

Goed te doen

Een meerderheid (52%) van de respondenten geeft aan dat de leefsituatie in coronatijd nog goed of zelfs heel goed te doen is. 27% is neutraal en 21% vindt de situatie slecht of heel slecht te doen. Bij de mensen die het moeilijk hebben met de omstandigheden, speelt ontevredenheid over onduidelijke of onlogische maatregelen, eenzaamheid en het gevoel dat ‘alles wat leuk is niet meer mag’ een grote rol. Voorzitter van Veiligheidsregio Noord-Holland-Noord Emile Roemer herkent de signalen: ,,De huidige situatie vraagt veel ons allemaal. We kijken uit naar het moment dat we weer meer bewegingsvrijheid krijgen en leuke dingen kunnen doen met de mensen om ons heen. Daarom ben ik ook blij dat Noord-Hollanders zich zo goed aan de maatregelen houden. Je ziet dan ook dat het aantal besmettingen steeds verder afneemt.”

Winst behalen

Het overgrote deel van inwoners in onze regio (83%) blijft thuis bij verkoudheidsklachten. 56% laat zich dan ook testen. Twintigers laten het vaakst een test doen. Emile Roemer is verheugd over de resultaten van de flitspeiling. Wel geeft hij aan dat er nog winst te behalen is in het thuiswerken: ,,In sommige gevallen is het voor mensen onmogelijk om thuis te werken. We krijgen echter ook signalen dat mensen van hun werkgever toch naar kantoor moeten komen, ook al is werken op afstand mogelijk. Ik wil werkgevers vragen goed na te denken of dit echt noodzakelijk is. Door mensen thuis te laten werken daar waar het kan, draag je bij aan hun bescherming en voorkom je verdere verspreiding van het virus, ook binnen je eigen bedrijf.”

Landelijk onderzoek

In totaal hebben 748 mensen van achttien jaar of ouder de flitspeiling ingevuld. De uitkomsten van het onderzoek zijn in lijn met de bevindingen uit landelijk onderzoek dat de meeste mensen zich aan de maatregelen houden. Het landelijk gedragsonderzoek wordt uitgevoerd door het RIVM en GGD-GHOR. (Foto: Pixabay)