Meer samenwerking tussen gemeente en lokale aannemers

Betere samenwerking tussen gemeente en aannemers voorafgaand aan de opdracht kan betere kwaliteit opleveren tegen lagere kosten. In Castricum is een proef gestart in navolging van andere gemeenten die al langer hun infrastructurele werken op deze manier aanbesteden. Gemeente Castricum gaat hiertoe een convenant sluiten met MKB INFRA en drie aannemers.

In de oude werkwijze maakt de gemeente een uitvoerig bestek, waarna aannemers kunnen inschrijven en hun kostprijs bepalen. Nadeel is dat de gemeente zeer gedetailleerd de werkzaamheden beschrijft, en de te gebruiken werkmethode. Dat kan tot onnodig hoge kosten leiden, omdat aannemers met hun ervaring soms op andere, betere methodes uitkomen. In de nieuwe werkwijze overleggen opdrachtgever en opdrachtnemer vooraf over het project. De gemeente benoemt vooral het eindresultaat, de aannemer bepaalt – binnen de nodige voorwaarden en binnen de prijslimiet – hoe hij het werk gaat doen. Bij deze werkwijze hoort ook dat plaatselijke aannemers meer kans maken op het werk: zij vormen een poule en bepalen onderling wie wat uitvoert. Afgesproken is om opdrachten van de gemeente vaker (meervoudig) onderhands, of in een bouwteam aan te besteden. Daarnaast gaat het experiment niet alleen over de laagste prijs, maar kwaliteit en uitwerking van het schetsontwerp wegen mee. Dat laatste kan verder bijdragen aan kostenbesparing. Die pilot is er nu: een rioolvervanging aan de Fielkerweg in Akersloot. Het gaat om de aanleg van een drukriool met als inzet zo min mogelijk bestrating te hoeven opbreken en privétuinen weer te herstellen. Het zijn de aannemers GP Groot en Gebr. Beentjes die de uitvoering ter hand nemen. Op de foto van links naar rechts: wethouder Leo van Schoonhoven, Kees Uiterwijk Winkel, (GP Groot), Felix Kok (Gebr. Beentjes), Frank Post (afdelingsmanager Civiele Werken en Verkeer), Jan van Egmond (Van Egmond Wegenbouw).