Meer geld naar kunst en cultuur

Castricum – De gemeente presenteert een subsidieregeling met twee nieuwe fondsen die theatermakers, festivalorganisatoren en andere cultuuractieven aanmoedigt om de gemeente op de kaart te zetten. Samen zijn de twee fondsen goed voor vijftigduizend euro. De regeling treedt in werking nadat de gemeenteraad op 11 maart aanstaande is geconsulteerd.

Wethouder Ron de Haan (cultuur): ,,Ik kan me er ontzettend op verheugen. Overal in onze mooie gemeente weer blije gezichten zien, bij podia binnen en buiten, voorstellingen waardoor je geraakt wordt, beelden en muziek die ontroeren. We gaan die stap maken.”

Cultuur met Kansen

De fondsen komen voort uit de cultuurnota Cultuur met Kansen die de gemeenteraad in 2020 vaststelde. Lang waren de cultuur- en kunstbudgetten bevroren. Door kunst en cultuur te verbinden met economie, toerisme en recreatie, kwamen er meer mogelijkheden. Voor professionele initiatieven die grootschalig van opzet zijn en ook voorzien in andere inkomsten, zoals entreegelden en sponsoring, is € 20.000 gereserveerd in het fonds Cultuur en toerisme. Voor lokale initiatieven kan een meerdaags evenement – dat veel bezoekers trekt – in aanmerking komen voor een gemeentelijke bijdrage van € 10.000 (€ 5.000 voor een eendaags evenement) uit het fonds gemeente Castricum op de kaart (gevuld met € 30.000).

Adviescommissie

Een adviescommissie met experts uit de cultuursector – met kennis van de lokale dynamiek in de verschillende kernen – beoordeelt de aanvragen voor de twee nieuwe fondsen. Er zijn twee subsidierondes: één voor initiatieven in zomer en najaar, die uiterlijk op 15 maart moeten zijn ontvangen, één voor winter en voorjaar met aanvragen voor 1 september. Kijk op www.castricum.nl/cultuur of www.voorliefhebbers.nl/cultureel voor meer informatie.