Meer betaalbare en duurzame woningen in Castricum

Castricum – De gemeente Castricum, wooncorporatie Kennemer Wonen en de Centrale Huurderskoepel intensiveren hun samenwerking om problemen op de huurwoningmarkt sneller aan te pakken. De woningnood is hoog, doorstroming stokt en wachtlijsten zijn lang. De partijen hebben prestatieafspraken gemaakt voor de jaren 2024 – 2027 om samen te zorgen voor meer, betaalbare en energiezuinige huurwoningen voor de inwoners van Castricum.

Nieuw is dat partijen voor het eerst meerjarige afspraken hebben gemaakt. Deze zijn op 7 december in Heiloo ondertekend door Krista Walter (bestuurder Kennemer Wonen), Paul Slettenhaar (wethouder wonen), Falgun Binnendijk (wethouder sociaal domein) en Gerda Kuyper-Bruschke namens de Huurderskoepel. Ook met de gemeenten Bergen, Uitgeest en Heiloo heeft Kennemer Wonen meerjarige prestatieafspraken vastgelegd. ,,Wij zijn ontzettend blij met deze meerjarige afspraken. Er moet nog veel werk worden verzet, maar we doen dat samen. Samen maken wij het verschil!’’, aldus Krista Walter.

Nieuwbouw sociale huurwoningen

Het gaat om afspraken over onder meer nieuwbouw sociale huur, betaalbaarheid en duurzaamheid. De gemeente Castricum heeft circa 1.800 woningen in de programmering (www.plancapaciteit.nl) staan tot 2030. Inzet is minimaal 30% sociale huur. Kennemer Wonen levert in deze bestuursperiode ongeveer 130 woningen op. De gemeente en Kennemer Wonen spannen zich in voor het versnellen van processen en procedures. Eén van de afspraken is daarnaast dat de gemeente en Kennemer Wonen gedurende de looptijd van deze prestatieafspraken zo’n 40 middeldure huurwoningen realiseren op de locatie Koekoeksbloem. Ook verkennen ze gezamenlijk de mogelijkheid tot het uitbreiden van het woningaanbod op andere locaties.

Eenzaamheid voorkomen

De afspraken reiken verder dan alleen het uitbreiden van de huurwoningvoorraad. De sociale aspecten spelen net zo’n belangrijke rol. Denk aan het vroegtijdig signaleren van financiële problemen bij huurders om huisuitzetting zoveel mogelijk te voorkomen, het combineren van wonen en zorg en het aanpakken van eenzaamheid. Ruim vier op de tien Nederlanders voelt zich eenzaam. En dat zijn niet alleen ouderen. Dit heeft onder meer oplopende kosten en wachtlijsten in de zorg tot gevolg, ziekteverzuim op het werk, voortijdig afgebroken opleidingen en weinig animo om te participeren in vrijwilligerswerk of verenigingsleven. Kennemer Wonen ondersteunt daarom de gemeente Castricum in haar programma ‘Eén tegen Eenzaamheid’. Beide partijen werken de komende jaren onder meer samen om mensen elkaar meer te laten ontmoeten in bijvoorbeeld een ontmoetingsruimte voor de buurt of een gemeenschappelijke binnentuin.

Huurwoningen verduurzamen

Op het gebied van duurzaamheid zijn eveneens afspraken vastgelegd. In Castricum bereidt Kennemer Wonen tot en met 2027 zo’n 165 woningen voor op een gasloze toekomst. Om te zorgen dat huurders optimaal profiteren van de verduurzaming van hun woning, worden isolatiemaatregelen zonder huurverhoging voor de huurder uitgevoerd. Huurdersorganisaties informeren huurders over de verduurzamingsmaatregelen en wat deze betekenen voor woonlasten en wooncomfort.

Samenwerking

Gerda Kuyper, voorzitter van de Huurderskoepel, is verheugd over de afspraken.: ,,De uitspraak ‘samen maken wij het verschil’, is voor ons uit het hart gegrepen. Wij ervaren deze prestatieafspraken als een goede ontwikkeling en kijken positief naar de prachtige plannen die er liggen. Wij zijn ook blij met het grote aantal te bouwen sociale huurwoningen, die worden genoemd. Het zou heel mooi zijn als deze in de komende jaren worden gerealiseerd.’’

Op de foto:
De nieuwe prestatieafspraken werden vorige week schriftelijk vastgelegd. (Foto: aangeleverd)