Meer bekendheid voor vrijwilligers thuis in de palliatieve zorg

Regio – Veel mensen brengen hun laatste levensfase graag door in hun eigen vertrouwde omgeving. Deskundige vrijwilligers kunnen worden ingeschakeld om thuis ondersteuning te bieden. Ze richten zich op het verzachten en verlichten om het leven zo comfortabel mogelijk te maken. Regionale organisaties in de palliatieve zorg hebben de krachten gebundeld en zijn een campagne gestart om de inzet van vrijwilligers meer bekendheid te geven. ‘Als u thuis wilt blijven, staan deskundige vrijwilligers voor u klaar’.

Ondersteuning thuis in de laatste fase

Wanneer het levenseinde nadert, wordt de zorg intenser en intensiever. Diverse organisaties bieden tijdens de palliatieve fase ondersteuning met deskundige vrijwilligers. Dit kan veel verlichting bieden voor de patiënt, mantelzorgers, naasten en professionals. De inzet van vrijwilligers is kosteloos en aanvullend op de reguliere thuiszorg. ,,Een vrijwilliger biedt de mantelzorger ruimte en rust zodat deze ook weer eens tijd voor zichzelf heeft’’, vertelt Corné van Nijhuis, vrijwilliger bij Hospice ThamerThuis. ,,Ik ben er ter ontlasting van een eventuele mantelzorger en sta betrokkenen bij. Ik zorg dat mensen op adem kunnen komen, ik bied een luisterend oor en spring soms met praktische zaken in. Deze aanvullende inzet wordt in mijn ervaring bijzonder gewaardeerd.’’

Regionale campagne

Naar verwachting hebben in de toekomst steeds meer mensen palliatieve zorg nodig doordat we langer leven en het aantal ouderen toeneemt. Het Netwerk palliatieve zorg in Amstelland & Meerlanden en Midden- & Zuid-Kennemerland spant zich samen met Hospice Bardo, Hospice Haarlem en Omstreken, Hospice De Heideberg, Hospice Midden-Kennemerland en ThamerThuis in om (langer) thuis wonen mogelijk te maken. In een gezamenlijke campagne wordt meer bekendheid en zichtbaarheid aan de vrijwilligers geschonken. De campagne heeft als doel dat patiënten, naasten, mantelzorgers en zorgverleners vaker vrijwilligers in de laatste levensfase gaan inzetten. Voor de verspreiding worden onder meer flyers, sociale media en schermen in wachtkamers van huisartsen ingezet. De campagne stimuleert ook zorgverleners om het gesprek over vrijwilligers tijdig te voeren. (Foto: aangeleverd)