Meer aandacht nodig voor belang erfgoed

Zes organisaties die zich in Castricum en omgeving bezighouden met cultureel erfgoed hebben dinsdag 30 januari in ’t Oude Schoolhuys te Limmen een overeenkomst getekend om daar waar nuttig en nodig beter samen te werken. Het gaat daarbij om de Stichting Oer-IJ, de historische Vereniging Oud Akersloot, de Vereniging Oud Uitgeest, de Stichting Museumgemaal 1871, de Stichting Oud Limmen en de Stichting Werkgroep Oud Castricum.

Het initiatief komt van de Stichting Oer-IJ, die vooral aandacht vraagt voor de ontstaans- en bewoninggeschiedenis van het landelijk gebied in de driehoek Alkmaar, Zaanstad, Velsen. De kwaliteit en kwetsbaarheid van die nu nog groene regio wordt onvoldoende onderkend, zo wordt gesteld. Eerder werden al samenwerkingsafspraken gemaakt met Museum Kennemerland, Historisch Genootschap Midden-Kennemerland, de Historische Kring Heemskerk, Huis van Hilde, de Stichting Cornelis Corneliszoon van Uitgeest en de Stichting Oneindig Noord-Holland.

De belangstelling voor aardkunde, archeologie, monumenten en natuur is onder de bevolking groot en dat lijkt goed nieuws, maar er zijn ook zorgen. Niet goed doordachte verstedelijking kan een bedreiging zijn voor cultuurhistorische waarden, waaraan de regio zijn eigenheid ontleent. Om het belang van dat tastbare verleden goed onder de aandacht van gemeenten en politiek te kunnen brengen, is samenwerking belangrijk. ,,Dan kan je elkaar versterken”, sprak voorzitter Evert Vermeer bij de ondertekening van het document. ,,Wij worden graag gehoord en geraadpleegd. Dan is het belangrijk dat wij als historische organisaties elkaar kennen en elkaar kunnen vinden als het nodig is.’’ Op de foto staand: Frans Zonneveld (Oud Akersloot), Co Bosschaart (Museumgemaal), Greet Blokker (Museumgemaal), Ron Duindam (Oud Limmen), Lia Veld (Oer-IJ), Evert Vermeer (Oer IJ), en Jos Teeuwisse (Oer-IJ). Zittend: John Wissenburg (Museumgemaal), Theo Duivenvoorde (Oud Uitgeest), Peter Sibinga (Oud Castricum).