Meedenken over nieuwe bestemming locatie Maranathakerk

Castricum – Tot 13 maart kunnen inwoners van de gemeente Castricum een vragenlijst invullen over de nieuwe bestemming van de locatie waar nu de Maranathakerk staat. Over dit onderwerp wordt op maandag 13 maart ook een inloopavond georganiseerd.

De Maranathakerk is niet meer in gebruik als kerk. De gemeente heeft het gebouw en terrein in maart 2020 gekocht. Sindsdien is het tijdelijk in gebruik door het Supreme College, dat onderwijs biedt aan leerlingen in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. De gemeente zoekt voor deze plek een mooie, nieuwe invulling, die past bij de maatschappelijke behoefte van inwoners. Dat doet zij samen met de omwonenden en andere geïnteresseerde inwoners, via een enquête op de meedenkwebsite www.ikdenkmeeovercastricum.nl > Maranathakerk.

Verkenning

De gemeente onderzoekt voor deze locatie de mogelijkheden voor de bouw van woningen, een zorgpraktijk, een bioscoop of een combinatie daarvan. Daarvoor is een verkenning opgesteld, waarin meer informatie staat over het soort woningen, de omvang van het gebouw, parkeren en de financiële gevolgen op hoofdlijnen. Die verkenning staat op dezelfde website. De inloopavond op 13 maart vindt plaats van 18.30 tot 20.00 uur in het gemeentehuis. (Archieffoto: Hans Boot)