Meedenken over nieuw Integraal Verkeersplan

Castricum – De gemeente werkt aan een nieuw Integraal Verkeersplan (IVP) voor Bakkum en Castricum, dat tien jaar vooruitkijkt. Inwoners van de kernen Bakkum en Castricum zijn uitgenodigd om over veilig verkeer in hun buurt mee te denken, met ook oog voor natuur, woningbouw, klimaat en recreatie. Daarvoor wordt tussen 21 mei en 19 juni per wijk een bewonersavond georganiseerd. Wie verhinderd is, kan de online enquête invullen.

Het Integraal Verkeers- en VervoersPlan uit 2004 is verouderd, want het verkeer in Bakkum en Castricum ziet er inmiddels anders uit. Denk aan meer auto’s, de komst van e-bikes en bakfietsen. Maar ook zijn in de afgelopen jaren knelpunten ontstaan. Inwoners kunnen per wijk meedenken over de verkeersontwikkelingen in hun wijk. De bijeenkomsten zijn op 21 mei (wijk 1: Bakkum), 28 mei (wijk 2: Zanderij-gebied), 5 juni (wijk 3: Noord-End), 11 juni (wijk 4: Molendijk) en 19 juni (wijk 5:. Bakkum-Noord) telkens van 19.30 tot 21.00 uur. Samen met de inwoners van de wijken brengt de gemeente knelpunten en mogelijke oplossingen in kaart. Aanmelden via ivpcastricumbakkum@debuch.nl onder vermelding van het bovenstaande wijknummer. Wie verhinderd is, kan tot 22 mei op www.ikdenkmeeovercastricum.nl de enquête invullen. (Foto: Bos Media Services)