Medisch Diagnostisch Centrum naar De Boogaert

Castricum – In de nieuwbouw van het zorgcentrum De Boogaert opent binnenkort een nieuw Medisch Diagnostisch Centrum (MDC). Feitelijk gaat het om de verhuizing van het huidige MDC, dat bijna twee jaar was gevestigd op het terrein van Dijk en Duin. Het MDC verricht de volledige eerstelijns-diagnostiek ten behoeve van huisartsen.

In het MDC kunnen allerlei röntgenfoto’s worden gemaakt van onder andere: botten, gewrichten, buik en longen. Daarnaast worden er echoscopische onderzoeken gedaan door middel van hoogwaardige ultrageluid-apparatuur. Verder is het mogelijk om met behulp van een funduscamera een oogfoto te maken van het netvlies. Hierdoor kunnen afwijkingen aan het netvlies, bijvoorbeeld ontstaan door suikerziekte, vroegtijdig worden opgespoord. Al deze onderzoeken worden uitgevoerd door medisch geschoold personeel en beoordeeld door specialisten uit regionale ziekenhuizen, waaronder radiologen, oogartsen en gynaecoloog. Veelal zijn deze specialisten afkomstig uit het Rode Kruis Ziekenhuis te Beverwijk. Zo kan een in De Boogaert gemaakte röntgenfoto bijvoorbeeld direct worden beoordeeld door een radioloog in Beverwijk. Het MDC is een onderdeel van SALT, dat in de regio het meest bekend is vanwege de trombosedienst, de laboratoriumactiviteiten en de functieafdeling. In Castricum is SALT voornemens om de dienstverlening  op korte termijn uit te breiden met spreekuren gehouden door een orthopeed, een cardioloog, een internist en een longarts. Reguliere hart- en longfunctieonderzoeken worden nu al in Castricum uitgevoerd, de mogelijkheden binnen deze onderzoeken zullen op korte termijn worden uitgebreid. Daarnaast zal in overleg met de huisartsen sneldiagnostiek worden ingevoerd. Deze diagnostiek geeft binnen enkele minuten, met behulp van een vingerprik, aan of er sprake is van een afwijking.