Marieke Kooter vervangt raadslid Husslage tijdelijk

Castricum – Aangezien raadslid Marjo Husslage van de gelijknamige fractie last heeft van ernstige rugklachten, wordt zij voor de komende zestien weken vervangen door Marieke Kooter. Zij was raads- en commissielid in de periode dat de SP nog twee zetels had in Castricum.

Door Hans Boot

Marieke Kooter is geen onbekende binnen de Castricumse politiek. De 51-jarige talentbegeleider in het onderwijs en de zorg werd elf jaar geleden na haar verhuizing naar ons dorp lid van de SP en de net opgerichte plaatselijke afdeling. Zij vertelt: ,,Toen de SP in Castricum aan de verkiezingen meedeed, werd ik samen met Marjo Husslage raadslid. Na vier jaar raad werd ik commissielid. De SP had namelijk nog maar één zetel over. Marjo is een jaar geleden verdergegaan onder haar eigen naam en daarbij kon ze mij niet meenemen als commissielid. Ik mag haar nu vervangen onder mijn eigen naam. Het is voor Marjo heel naar dat ze ziek is. Ze heeft alles gedaan om het zo lang mogelijk vol te houden en door te gaan. Ik heb niet vaak iemand gezien die zich met zoveel hart heeft ingezet voor de inwoners van Castricum en in het bijzonder voor de mensen die het financieel moeilijk hebben, voor de (jeugd)zorg en de statushouders.”

GroenLinks

Op de vraag onder welke naam Marieke zitting neemt in de raad en of zij nog een programma nastreeft, luidt haar antwoord: ,,Ik doe dat onder mijn eigen naam en volg het beleid van Marjo dat was gebaseerd op het programma van de SP. Daar hebben de kiezers indertijd ook op gestemd. We hebben ook afgesproken dat de periode met zestien weken kan worden verlengd indien dat nodig mocht zijn.” Het valt niet mee om zomaar tijdens de bestuurlijke rit in te stappen, maar gelukkig staat Marieke daar niet helemaal alleen voor: ,,Ik mag meedoen met het fractieoverleg van GroenLinks, wat mij enorm helpt en waarvoor ik dankbaar ben. De fractie en afdeling zijn zeer hartelijk en moedigen mij aan kritisch mijn kanttekeningen te plaatsen, omdat het goed is elkaar scherp te houden. Ik kan nu goed kijken of ik dit werk wil blijven doen en of ik voldoende in staat ben om de ‘Castricumse linkse stem’ te vertegenwoordigen.”

Armoede

Over de huidige ontwikkelingen binnen onze gemeente wil het kersverse raadslid het volgende kwijt: ,,Het kan natuurlijk altijd beter. Ik vind bijvoorbeeld dat er een te negatieve houding is naar jongeren. Ze worden vaak, wel op vriendelijke wijze, weggestuurd als ze in de avond ergens buiten met elkaar zijn. Dan worden ze al snel gezien als probleem en dat raakt hen. Ze willen best ergens heen, maar er zijn veel te weinig plekken voor ze. Ook is er sprake van racisme, al wordt dit vaak niet meteen geloofd. Dit moet bespreekbaar worden. Verder maak ik mij zorgen over het tekort aan betaalbare woningen. Er is meer armoede, de jeugdzorg heeft ernstige problemen en scholen moeten het doen met minder personeel. Castricum is een fijne gemeente, maar die wordt nog mooier als we het ook beter kunnen maken voor de mensen die tekortkomen of minder kansen krijgen.”

Marieke is in de raadsvergadering van 24 juni conform de Kieswet toegelaten als tijdelijk lid van de gemeenteraad. Een ander raadslid dat geruime tijd met ziekteverlof was, is Hannie Lutke Schipholt, fractievoorzitter van GroenLinks. Zij heeft laten weten dat ze na het zomerreces de draad weer hoopt op te pakken. (Foto: aangeleverd)