Maar 20,5 kilo restafval van 100-100-100.nu deelnemers

Deelnemers 100-100-100.nu in de gemeente Castricum mogen trots zijn op hun resultaat: Met maar 20,5 kilo restafval per deelnemer per jaar hebben zij de 2020 doelstellingen alvast bereikt. Om in 2020 de overheidsdoelstelling van 75% afval scheiden te halen, zal de hoeveelheid restafval flink moeten dalen: van de huidige 250 kilo restafval per inwoner per jaar naar 100 kilo per inwoner per jaar. Deelnemers van 100-100-100.nu, de actie rond afval scheiden, in de gemeente Castricum bereiken nu al veel meer dan die ambitie: Zij scheidden 87% van hun afval en hebben gemiddeld nog maar 20,5 kilo restafval per jaar. De richtlijn van 100 kilo restafval per persoon per jaar is dus goed haalbaar.

Wethouder Schijf is trots op de deelnemers: ,,We zien dat als mensen het thuis eenmaal goed georganiseerd hebben, het scheiden van afval routine wordt. Verder kun je heel veel restafval voorkomen door niet meer te kopen dan je echt nodig hebt. Zo halen we er uit wat erin zit!” De resultaten van 100-100-100.nu geven een goed inzicht in de verschillen tussen huishoudens, en in welke omstandigheden van invloed zijn op de hoeveelheid afval per huishouden. In de komende weken worden alle 100-100-100.nu gegevens geanalyseerd en de cijfers doorberekend ten behoeve van de eindrapportage die na de zomer verschijnt.  Onderzocht wordt op welke manier de resultaten vertaald kunnen worden in maatregelen en voorzieningen die het scheiden van afval voor iedereen makkelijk en vanzelfsprekend maken.

100-100-100.nu deelnemers in de gemeente Castricum scheidden 66,4 kilo etensresten per deelnemer per jaar, dat is 4,3 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander. Zij scheidden 21,3 kilo plastic, blik en pak per deelnemer per jaar, dat is 3,5 keer zoveel als de gemiddelde Nederlander en hebben met 49,1 kilo papier per deelnemer per jaar maar de helft van de hoeveelheid papier die een gemiddelde Nederlander geproduceerd. Zij produceren 91% minder restafval dan de gemiddelde Nederlander. Na de zomervakantie organiseert HVC voor alle deelnemers eindbijeenkomsten.