Maandelijkse inzameling voor de Voedselbank

Castricum – Wat een overweldigend aantal mensen heeft gehoor gegeven aan de vorige oproep in dit blad om producten te doneren ten behoeve van de Voedselbank. De vrijwilligers van diaconie De Goede Herder Castricum zijn dankbaar om te mogen constateren dat het u niet koud laat dat een steeds groter deel van onze medemensen het niet breed heeft en afhankelijk is van de Voedselbank. Reden te meer om op de ingeslagen weg door te gaan. ,,Wij hopen en vertrouwen er op dat de ‘nieuwe gezichten’ die we in februari hebben mogen begroeten, net zo trouw zullen worden als vele andere inwoners van Castricum en daarom staan wij, vrijwilligers, weer op vrijdag 4 maart aanstaande van 10.00 tot 12.00 uur bij de open deur van de Pancratiuskerk aan de Dorpsstraat 113 in Castricum. Wij kijken naar u uit.’’