Lokale actie zonnepanelen van start

Via de vorige vier zonnepanelenacties van CALorie alleen al hebben bewoners in de gemeente Castricum zo’n 6000 zonnepanelen op hun daken gelegd. ,,Maar de bodem is nog lang niet in zicht’’, zegt CALorie-coördinator Manuel den Hollander. ,,Er zijn nog opvallend veel daken onbelegd. Wij raden aan het eigen dak helemaal vol te leggen; dat is ook een goede voorbereiding op een elektrische auto en een warmtepomp. Bedrijven en VvE’s kunnen uiteraard ook meedoen.’’

In de vijfde Lokale Actie Zonnepanelen die de onafhankelijke burger-energiecoöperatie CALorie heeft opgezet, zijn de zonnepanelen-installaties goedkoper dan ooit. Deels komt dat door de goede afspraken die CALorie maakt met de groothandel en met lokale installateurs. Deels ook door de gunstige markt. CALorie gaat de zonnepanelen-actie toelichten in maar liefst vijf avonden. Den Hollander: ,,We vinden het super belangrijk dat we er voor alle kernen zijn, en dat alle kernen andersom ook goed vertegenwoordigd zijn in onze vereniging. Vandaar dat we in iedere kern een informatie-avond over de zonnepanelen houden.’’ De avonden in Bakkum, Limmen, Akersloot en kern Castricum zijn bekend, die in De Woude wordt nog georganiseerd. Deze keer hecht CALorie eraan om de zonnepanelen in het licht van de algehele energietransitie te plaatsen. Den Hollander: ,,De energietransitie lijkt nu echt op gang te komen. Iedereen leest, hoort en praat er nu over. De informatie komt van alle kanten en is tot nu toe onoverzichtelijk. Gas uit Groningen, Parijs-akkoord, overstroomde eilanden en andere rampen, gasvrije wijken, wel of niet waterstof, wel of niet geothermie, wel of niet windmolens: de lijst is eindeloos. Wij zien het als onze taak om te proberen op de hoogte te blijven en voor bewoners positieve invloed te hebben op de energietransitie. Zonnepanelen vormen een belangrijke peiler in de energietransitie, maar bepaald niet de enige. Ook daarover willen we met mensen in gesprek.’’ De vijfde Lokale Actie Zonnepanelen gaat ‘live’ op 31 oktober. Informatieavonden:

• Dinsdag 6 november in Fase Fier in Bakkum: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

• Woensdag 7 november in de Oude School in Limmen: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

• Dinsdag 13 november in ’t Hoorntje in Akersloot: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

• Woensdag 14 november in de Bibliotheek in kern Castricum: inloop 19.30 uur, start 20.00 uur.

Meer lezen over de actie en vrijblijvend een offerte aanvragen kan vanaf 31 oktober op de website van CALorie, www.calorieenergie.nl. (Foto: aangeleverd)