Lokaal Vitaal blij met lokale woondeal

Castricum – De gemeenteraad heeft ingestemd met de lokale woondeal. Dat betekent, dat tegemoet wordt gekomen aan verzoeken van inwoners om op hun eigen grond één of meer woningen te realiseren. Aan de randen van onze dorpen is er particuliere grond die daar geschikt voor is, vindt de raad. Lokaal Vitaal heeft van harte meegewerkt om dit te realiseren. Ze zijn blij met het resultaat.

Er is ook in onze gemeente een enorme behoefte aan woningen. Lenie Kelder van Lokaal Vitaal: ,,In het coalitieakkoord staat dat wij 40% van de woningen willen bouwen in de sociale sector, 40% in de middenhuur/-koop en 20% in de vrije sector. Daar willen wij keihard aan vasthouden. In de sociale sector en middenhuur/-koop staat ook een aantal projecten op stapel, te weten in Castricum Koekoeksbloem, Maranathakerk, Jacob Rensdorpstraat, Kooiplein, Schulpstet en schoollocatie Kustlijn en in Akersloot jachthaven Laamers en de Startingerweg. In Limmen bij de Rooinap, maar op de Zandzoom wordt nog comfort 30-30 gebouwd in verband met oude afspraken.

Echter er zijn ook inwoners die geen beroep (hoeven) doen op het bouwen in de sociale sector en midden huur/koop. Lokaal Vitaal wil ook aan hun wensen tegemoetkomen. Niet alle woonwensen zijn immers gelijk. Die ruimte moet er ook zijn. Bovendien kan het op bescheiden schaal bouwen op particuliere grond de doorstroming bevorderen en in gang zetten. Bewoners van een relatief goedkopere woning kunnen naar een andere woning verkassen. Lokaal Vitaal vindt dat alle mogelijkheden om het woningtekort aan te pakken moet worden benut.’’

Hobbels

Gaat het van een leien dakje? ,,Er is wel een aantal hobbels te nemen. Vanuit het Rijk en de Provincie zijn er beperkingen. Denk aan de aanvliegroute van Schiphol, de Natura 2000 gebieden, bijzonder provinciaal landschap en de weidevogelgebieden. Maar toch blijven er mogelijkheden. In overleg met de Provincie is er een lijst gemaakt van zeven gebieden waar beperkte woningbouw mogelijk is. Bovendien heeft de gemeenteraad besloten om voor twee gebieden (Limmen-oost en Akersloot-Noord) een vervolgonderzoek te doen. Daarna is de gemeenteraad weer aan zet. Als er namelijk voor die gebieden ook bebouwingsmogelijkheden zijn dan moet er een bestemmingsplan worden gemaakt. In zo’n plan worden de kaders vastgelegd, zoals: aantal woningen, bebouwingsdichtheid en welk type woning, in welke sector. (verhouding vrije sector-sociaal en middenhuur/-koop)’’

Tijdelijk wonen

Het ontwikkelen van plannen kost tijd. Lokaal Vitaal is dan ook voorstander van het plaatsen van tijdelijke woningen: ,,Het is een directe oplossing voor de woningnood van jongeren, spoedzoekers, arbeidsmigranten en statushouders. Het is niet de meest ideale oplossing, maar nood breekt wet. Het is voor velen een uitkomst. Deze alternatieve woonvormen zijn echt nodig, vinden wij.’’

Duizend woningen

,,Onze ambitie is om in deze periode van vier jaar duizend woningen te bouwen of in ieder geval te realiseren. Nieuwbouw, maar ook het ombouwen van voormalige winkels en leegstaande panden en het bouwen van woningen boven nieuw te bouwen scholen. Alles op alles moet worden gezet om dit voor elkaar te krijgen. Lokaal Vitaal is er klaar voor.’’ (Foto: Ziaur Chowdhury via Pixabay)