Locaties in beeld voor Cunera en Vrijeschool

Castricum – De schoollocatie aan de Vondelstraat is de beste plek voor een nieuw kindcentrum Cunera. Burgemeester en wethouders stellen aan de gemeenteraad voor om deze locatie aan te wijzen. Dat maakt het voor de school mogelijk om afscheid te nemen van twee verouderde gebouwen op twee locaties en een nieuw kindcentrum te bouwen op de huidige locatie aan de Vondellaan. Daar kunnen kinderen vanaf hun geboorte tot einde basisschool terecht voor onderwijs en opvang.

Op de andere locatie, aan de Prof. Winklerlaan, zou dan Vrijeschool Castricum kunnen komen. B&W stellen voor hier verder onderzoek naar te doen. Het gaat met name om verkeersonderzoek. Verder volgt extra onderzoek naar de mogelijkheid van een gezamenlijke gymzaal, waarbij de locatie sportpark Wouterland de voorkeur heeft. Deze is centraal gelegen voor de beide scholen en daarnaast kunnen dan ook de sportverenigingen er terecht.

Beste locatie

Het voorstel wijkt af van een eerder raadsbesluit. Indertijd ging het om onderzoek naar de beste locatie voor Cunera: nieuwbouw op één van beide locaties of toch verdeeld over beide. De gemeenteraad wilde vooral weten of kindcentrum Cunera op de Winklerlaan kon komen. Dat blijkt niet haalbaar. Wethouder Valentijn Brouwer van onderwijs: ,,Inmiddels is uit verkenningen gebleken dat deze locatie te klein is voor een volwaardig kindcentrum. Cunera heeft een absolute voorkeur voor alles op één locatie en dat valt goed te begrijpen. De Prof. Winkerlaan is mogelijk wel geschikt voor Vrijeschool Castricum en dat zou dan ook kansen bieden voor een mooie nieuwe invulling op de huidige locatie aan de Dokter van Nieveltweg.’’

Met de buurt

Als de gemeenteraad instemt met de voorstellen van B&W, dan is de volgende stap om samen met de school en omwonenden te bekijken hoe kindcentrum Cunera het best kan worden ingepast op deze plek. Brouwer: ,,We zijn al met bewoners in gesprek en kennen de zorgen over bijvoorbeeld verkeer. Daarom is het zaak dat ze goed betrokken zijn bij de uitwerking van de plannen. Die inbreng is waardevol.’’ Voor de Winklerlaan volgt eerst een verkeersonderzoek. Als daaruit blijkt dat de Vrijeschool inpasbaar is na het nemen van passende maatregelen, dan wordt ook hier de buurt betrokken bij het uitwerken hiervan.

In de gemeenteraad

De gemeenteraad krijgt de plannen gepresenteerd tijdens een raadsinformatieavond op 1 december. Deze is openbaar en daarnaast ook online te volgen. Daarna kan de gemeenteraad een besluit nemen over het voorstel. Dat gebeurt waarschijnlijk in december 2022 of in januari 2023. (Archieffoto Cunera: Hans Boot)