Lintje voor agrariër Gerard Veldt

Castricum – Agrariër Gerard Veldt is Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Burgemeester Toon Mans reikte hem zondag de bijbehorende versierselen uit. Veldt is al jarenlang verbinder tussen boeren, inwoners, gemeente, grondeigenaren en landbouw- en natuurorganisaties.

Gerard Veldt is al jarenlang buitengewoon actief in Castricum. In zijn eigen melkveebedrijf geeft hij rondleidingen om bezoekers te laten zien wat er gebeurt in het bedrijf, waarom, en hoe dat zich verhoudt tot andere ontwikkelingen in de naaste omgeving. Hij legt ook – bijvoorbeeld in Facebookgroepen – uit waarmee hij als agrariër bezig is en hoe ‘natuurbewust boeren’ eruit ziet. Bovendien brengt hij inwoners en toeristen letterlijk dicht bij de natuur door de ‘Kamperen bij de boer’-camping naast zijn bedrijf.

Participatie en overleggen over buitengebied

Hij participeert ook al jaren in overleggen met andere partijen die actief zijn in het buitengebied, zoals Overleggroep Buitengebied Castricum. Bij dit platform zijn veel groeperingen en individuen betrokken die een belang hebben in de gebieden buiten de dorpsbebouwing. ,,Door deze mensen samen te brengen is begrip ontstaan voor elkaars standpunten en kan het algemene belang worden bewaakt’’, aldus burgemeester Toon Mans. Hij vervolgde: ,,U laat ook bij andere ontwikkelingen die onze gemeente raken uw stem horen. En u spreekt dan vaak ook namens andere agrariërs en inwoners.’’

Verbinder in lokale samenleving

In de jaren 80 en 90 was Gerard Veldt namens andere agrariërs actief in de Ruilverkavelingscommissie en in het Maisberaad. Ook is hij al bijna twintig jaar voorzitter van de Samenwerkende Veehouders Castricum-Akersloot-Limmen. ,,Uw netwerk is groot’’, stelde de burgemeester vast. ,,U legt contacten en maakt anderen bewust van dat grotere netwerk dat ‘samenleving’ heet. Door mensen samen te brengen is begrip ontstaan voor elkaars standpunten en kan het algemene belang worden bewaakt. En dat is bijzonder waardevol.’’

Nog meer vrijwilligersfuncties

Daarnaast is Gerard Veldt actief in activiteiten die niet met zijn boerenbedrijf te maken hebben. Zo is hij bij Stichting Oer-IJ ambassadeur en landschapsgids. Hij zet daar onder meer wandel- en fietstochten uit. Maar ook was hij tot 2014 33 jaar lang vrijwilliger bij de Brandweer Castricum, als brandweerman én als presentator van het wekelijkse brandweernieuws op de lokale radio. (Foto: Nicole Miggels)