Lijsttrekkers aan het woord: Ron de Haan (De VrijeLijst)

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op woensdag 16 maart komen bij ons de lijsttrekkers aan het woord van de partijen die in de gemeente Castricum deelnemen. Wie zijn ze? Wat zijn hun drijfveren? En wat willen ze bereiken voor de gemeente Castricum?

Ron de Haan: ‘Schouders eronder, hekken weg en samenwerken’

Castricum – Veertien jaar was hij raadslid en in 2018 werd hij wethouder, Ron de Haan. Voor de vierde keer is hij lijsttrekker van lokale partij De VrijeLijst. Zijn hartenkreet: ,,We kunnen verder, we mógen weer. Dus schouders eronder. Met elkaar.’’

Door Ans Pelzer

,,Sport, cultuur en horeca zijn twee jaar stilgevallen, het onderwijs zit in de knel. We hebben in onze sociale omgeving allemaal voorbeelden waar het vreselijk is misgegaan. Daar tegenover staat de positieve energie van mensen die ideeën hebben. Er zijn prachtige schetsontwerpen voor een vernieuwd dorpshart en voor sportaccommodaties. We mogen weer plannen maken, we kunnen de deur weer uit en elkaar ontmoeten. Dat is enorm belangrijk.’’

Luisteren

,,Met stip op één, twee en drie stond en staat voor De VrijeLijst: communiceren, communiceren, communiceren. Juist nu moet de overheid haar inwoners en ondernemers erbij betrekken. Dan is elkaar begrijpen voor mij nog wel beter dan naar elkaar luisteren. In 2018 hebben meer dan 200 inwoners heel breed uit de samenleving meegewerkt aan een lokale maatschappelijke agenda die Castricum naar de toekomst (nog) mooier kan maken, en die de dorpen verbindt. Die mensen verwachten iets van de gemeente. De agenda is aan de raad aangeboden en loopt door tot 2026. We zijn halverwege.’’

Maatschappelijke agenda

,,Op de maatschappelijke agenda staan vier kernpunten: we willen een actieve, gevarieerde gemeente met goede voorzieningen, we willen zorgen voor balans tussen bebouwing en landschap, meer onderlinge verbondenheid in onze gemeente en een gemeente waar samenleving en overheid samen optrekken. Flexibele woningen naar het voorbeeld van Heymans One – mooie, duurzaam uitgevoerde woonstudio’s met een entresol in een puntdak – waren vijftien jaar geleden voor De VrijeLijst de (tijdelijke) oplossing van de druk op de sociale woningmarkt. Het is alleen maar erger geworden en de druk hoger. We zullen aan de bak moeten met kleine huizen in huur van veertig m2. Bied ruimte aan dat concept en laten we ervoor zorgen dat er in 2023 minimaal honderd van die woningen hebben staan op plekken waar inwoners blij van worden. Dat staat in de maatschappelijke agenda in 2017. Staat er in 2022 al eentje in Castricum?’’

Afmaken

,,We moeten afmaken waar we mee beginnen. Afspraken nakomen en niet tijdens de wedstrijd het geld weghalen of de spelregels veranderen. Dat neemt het vertrouwen weg van inwoners in de politiek. En pas op de centen. Wie betaalt de inflatie? De belastingbetaler.’’

De Haan zegt afsluitend ‘blij’ te zijn dat in Castricum voor het eerst in zestien jaar geen wethouders zijn weggestuurd. ,,Dat is belangrijk in het lokale bestuur. Een stabiel en professioneel college dat ruimte geeft voor verschillende stijlen. Nu nog wat minder gevoelig worden voor zijwind en koersen op plannen. We moeten vasthouden aan voornemens.’’